Utskriftsdatum: 26 January 2021

Syn- och hörselnedsättning

Syn- och hörselinstruktör finns till som råd och stöd för personer med syn- och hörselproblem.

Vi erbjuder också viss träning samt service av hjälpmedlen som föreskrivs av Landstingets Syncentral och Audionommottagning.

Avgift: Hjälpen är kostnadsfri och ska ses som en punktinstats.