Utskriftsdatum: 22 October 2021

Boendestöd

10 december 2013

Insatsen boendestöd, beviljas enligt SoL och utförs av boendestödsteamet. Insatsen vänder sig till personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning. Syftet med insatsen är att stärka individens möjligheter att leva ett självständigt liv genom ett individuellt utformat stöd i vardagen.

För ansökan om boendestöd, kontakta handläggare.

Hoppa till innehåll