Bostad med särskild service

Bostad med särskild service för barn- och unga eller vuxna är insatser som beviljats enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.

Insatsen bostad med särskild service ska göra det möjligt för personer med stora funktionsnedsättningar att kunna leva ett aktivt och självständigt liv. Det finns olika former av bostäder för att passa personer med olika behov. En person med funktionsnedsättning och med stort och omfattande omvårdnadsbehov kan ha rätt till gruppbostad, servicebostad eller särskilt anpassad bostad.

Barn och ungdomar som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan bo hos sina föräldrar, kan bo i familjehem eller i en bostad med särskild service. Detta boende är ett komplement till föräldrahemmet. Det förekommer att ungdomar som går i anpassad gymnasieskola på annan ort, bor i en bostad med särskild service under studietiden.

I Borgholms kommun finns bostäder med särskild service i Borgholm. Se informationsbroschyrer för respektive gruppbostad under mer information längre ner på sidan.

För ytterligare information kontakta handläggare inom omsorgen om funktionsnedsatta (LSS/SoL).

Gruppbostäder

Gruppbostad

En gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Syftet är att vuxna med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att skapa sig ett eget hem.
Verksamhetens mål och strävan är att ge trygghet och stöd i både vardag och fritid.

En gruppbostad består av ett litet antal lägenheter med gemensamt kök, vardagsrum och personalutrymme.

Köket och vardagsrummet är en samlande punkt i gruppbostaden. Där kan du tillsammans med övriga boende och personal äta och umgås. Du kan välja att äta alla eller vissa måltider i din egen lägenhet.
Varje lägenhet har ett eller två rum, kök eller pentry och badrum.

Norra Långgatan 

Gruppboendet finns på Norra Långgatan 7 i Borgholm. Telefon: 0485-886 06

Åkerhagsvägen

Gruppboendet finns på Åkerhagsvägen 2 i Borgholm. Telefon: 0485-886 19

Västra Järnvägsgatan

Gruppboendet finns på Västra Järnvägsgatan 31, Borgholm. Telefon:0485-886 11

Johan Söderströms Väg

Gruppboendet finns på Johan Söderströms Väg 4, Borgholm. Telefon;0485-886 12


Muraregatan
Gruppboendet finns på Muraregatan i Borgholm.
Telefon: 0485-88637 , 0485-881 93

Servicebostad

I Borgholm finns fem gruppbostäder och två servicebostäder.

Servicebostäderna finns på följande adresser: