Utskriftsdatum: 20 September 2020

Gruppbostäder i Borgholm

En gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Syftet är att vuxna med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att skapa sig ett eget hem.
Verksamhetens mål och strävan är att ge trygghet och stöd i både vardag och fritid.

En gruppbostad består av ett litet antal lägenheter med gemensamt kök, vardagsrum och personalutrymme.

Köket och vardagsrummet är en samlande punkt i gruppbostaden. Där kan du tillsammans med övriga boende och personal äta och umgås. Du kan välja att äta alla eller vissa måltider i din egen lägenhet.
Varje lägenhet har ett eller två rum, kök eller pentry och badrum.

I Borgholm finns fyra gruppbostäder och två servicebostäder.

Gruppbostäderna finns på följande adresser:
– Norra Långgatan 7, telefon 0485-886 06
– Åkerhagsvägen 2, telefon 0485-886 19
– Västra Järnvägsgatan 31, telefon 0485-886 11
– Johan Söderströms Väg 4, telefon 0485-886 12

Servicebostäderna finns på följande adresser:
– Sandgatan 32 A, telefon 0485-886 08
– Guntorpsgatan 129, telefon 0485-886 09