Kontakta oss

Är du barn och ungdom som upplever våld i ditt hem?

Bor du i ett hem där det finns våld?
Har du blivit utsatt eller har någon annan i din familj blivit det?

Du har rätt att känna kärlek, respekt och trygghet. Föräldrar eller andra vuxna du bor med ska skydda och ta hand om dig så du mår bra och inte känner dig rätt eller orolig.

Det är förbjudet att slå en annan person. Det är inte heller okej att göra dig eller någon annan illa med ord, till exempel säga elaka saker, skrämma eller hota.

Alla barn har rätt till ett hem utan våld

Här är fler exempel på sådant som dina föräldrar eller andra vårdnadshavare inte får göra mot dig:

Att uppleva våld kan innebära att:

  • du själv blir utsatt för våld, till exempel slag, knuffar, hot eller sexuella handlingar
  • du tvingas att följa vissa regler för att skydda familjens rykte
  • du ser och/eller hör när någon annan i familjen blir utsatt för våld
  • någon hotar att kasta ut dig eller andra i familjen hemifrån
  • någon skadar ditt husdjur, eller hotar att göra det
  • du känner av stämningen hemma och ser att någon i din familj blivit utsatt, (genom blåmärken, rädsla eller trasiga saker)

 

Kontakta socialtjänsten, barn och familj. Telefon: 0485-880 85
Be att få tala med socialsekreterare som arbetar med våld i nära relation.

Skip to content