Kontakta oss

Hedersrelaterat våld och förtryck

Känner du att du inte har samma frihet som andra i din egen ålder?
Känner du dig hotad?
Är du utsatt för våld eller kränkningar?
Ingen får behandla dig illa. Du har rätt att må bra och att söka hjälp om du behöver det.

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck. Det kan handla om flickor som måste gå direkt hem efter skolan, som inte får vara med på lektionerna i alla skolämnen eller som inte får välja sina vänner.

Det kan också röra sig om pojkar som måste bevaka sina systrar varje dag i skolan, eller om unga kvinnor och män som inte får ha kärleksrelationer och sexuella relationer.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan också handla om barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli bestraffade. De kan bli utfrysta, hotade och misshandlade.

För en del medför ett ställningstagande mot familjens normer och värderingar, så stora risker att de måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och hållet bryta med dem.

Om du behöver hjälp

Om du behöver prata med någon, kan du vända dig till en vuxen i din närhet som du har förtroende för. Du kan till exempel vända dig till en lärare eller till elevhälsan, (kurator eller skolsköterska), på din skola. Om du behöver hjälp kan du vända dig till socialtjänsten telefon: 0485-880 85. Om du behöver hjälp utanför kontorstid, kan du vända dig till Sydostjouren telefon: 020-453900

Skip to content