Kontakta oss
  • SAMSAS
  • SAMSAS

SAMSAS, Aktivitetssamordnare

Publicerat 18 november 2021

Den 30 augusti påbörjades ett projekt för att främja aktiviteternas betydelse.
Gruppen SAMSAS bildades och består av fyra medarbetare från olika verksamheter.

Målet med verksamheten är att planera och inspirera till hälsofrämjande aktiviteter som bidrar till att bibehålla välbefinnande och god hälsa, samt få en meningsfull tillvaro.
Detta ska ske genom att inspirera personal och på ett positivt sätt stimulera till aktivitet. Att försöka skapa förutsättningar för personalen att kunna fortsätta med aktiviteter även efter projektets slut.

Vi strävar efter:

  • Att vägleda, observera och stimulera omsorgstagarna
  • Att skapa en trygg och god atmosfär eller miljö
  • Att se hela människan framför sig
  • Delaktighet
  • Enkelhet – ”det lilla är det stora”
Hoppa till innehåll