Kontakta oss
  • Ensam tjej på promenad
  • Ensam tjej på promenad

Misstanke om barn som far illa

Publicerat 10 december 2013

Om du misstänker att ett barn eller ungdom kan behöva stöd och hjälp av socialförvaltningen så bör du anmäla det till oss. Du kan ringa eller skriva till socialförvaltningen och berätta om din oro. Personal på individ- och familjeomsorgen tar alltid emot din anmälan.

Personer som arbetar i verksamheter som direkt eller indirekt kommer i kontakt med barn omfattas av anmälningsplikten. Det innebär att de är skyldiga att genast anmäla om de i sitt arbete får kännedom om att ett barn kan vara i behov av insatser via socialtjänsten.

När socialtjänsten inlett en utredning ska den vara färdigställd inom fyra månader. Utredningen kan leda fram till olika insatser vilka alltid är kopplade till den enskildes behov.

Hoppa till innehåll