Kontakta oss
  • Ensam tjej på promenad
  • Ensam tjej på promenad

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn eller ungdom kan behöva stöd och hjälp av socialförvaltningen bör du anmäla det till oss. Du kan ringa eller skriva till socialförvaltningen och berätta om din oro. Personal på individ- och familjeomsorgen tar alltid emot din anmälan.

Personer som arbetar i verksamheter som direkt eller indirekt kommer i kontakt med barn, är omfattande av anmälningsplikten. Det innebär att de är skyldiga att genast anmäla om de i sitt arbete får kännedom om att ett barn kan vara i behov av insatser via socialtjänsten.

När socialtjänsten inlett en utredning ska den vara färdigställd inom fyra månader. Utredningen kan leda fram till olika insatser vilka alltid är kopplade till den enskildes behov.

Barnahus

Till Barnahus kommer barn under 18 år som misstänks vara utsatta för våld i nära relation eller sexualbrott. Barnahus är en samverkan mellan socialtjänsten i sju kommuner samt polis, region och åklagare.

På Barnahus möts barnen av en lugn och barnvänlig miljö där personal från berörda myndigheter finns på plats. Syftet är att barnen inte ska behöva berätta vid flera tillfällen vad det varit med om. Barnen och deras föräldrar får möjlighet till råd och krisstöd i samband med och efter förhöret.

Skip to content