Utskriftsdatum: 30 September 2020

Sjukvård

Inom hälso- och sjukvårdsenheten finns följande verksamheter:

– Hemsjukvård = patienter i ordinärt boende som är inskrivna som hemsjukvårdspatienter.
– Hemrehabilitering = till patienter som bedöms ha behov av rehabilitering i hemmet.
– Hjälpmedel = utprovas och utlämnas efter behovsbedömning.
– Hembesök = till patienten som bedöms ha behov av detta enligt Kalmar läns landsting.

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster jobbar utifrån eget yrkesansvar. Tillsynen av den kommunala hälsosjukvården utförs av medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS).