• Bild på flicka som leker sjuksköterska

Sjukvård

Inom hälso- och sjukvårdsenheten finns följande verksamheter:

  • Hemsjukvård = patienter i ordinärt boende som är inskrivna som hemsjukvårdspatienter.
  • Hemrehabilitering = till patienter som bedöms ha behov av rehabilitering i hemmet.
  • Hjälpmedel = utprovas och utlämnas efter behovsbedömning.
  • Hembesök = till patienten som bedöms ha behov av detta enligt Region Kalmar .

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster jobbar utifrån eget yrkesansvar. Tillsynen av den kommunala hälsosjukvården utförs av medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS).

Avgifter 2023

* Ingår i maxtaxan.

Hemsjukvård, beviljad * 471 kr/månad Hembesök av sjuksköterska * 120 kr/besök
Hemrehabilitering * 471 kr/månad Besök av rehab/hjälpmedel * 300 kr/besök
Hämtning av hjälpmedel 500 kr Intyg för bostadsanpassning 300 kr
Rollator dubbelförskrivning 500 kr Korg / bricka till rollator 300 kr/st
Eldrivna rullstolar, enbart utomhusbruk 100 kr/månad Tyngdtäcke 500 kr