• Bild på flicka som leker sjuksköterska

Sjukvård

Inom hälso- och sjukvårdsenheten finns följande verksamheter:

  • Hemsjukvård = patienter i ordinärt boende som är inskrivna som hemsjukvårdspatienter.
  • Hemrehabilitering = till patienter som bedöms ha behov av rehabilitering i hemmet.
  • Hjälpmedel = utprovas och utlämnas efter behovsbedömning.
  • Hembesök = till patienten som bedöms ha behov av detta enligt Kalmar läns landsting.

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster jobbar utifrån eget yrkesansvar. Tillsynen av den kommunala hälsosjukvården utförs av medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS).

Avgifter 2022

* Ingår i maxtaxan.

Hemsjukvård, beviljad * 460 kr/månad Hembesök av sjuksköterska * 120 kr/besök
Hemrehabilitering * 460 kr/månad Besök av rehab/hjälpmedel * 300 kr/besök
Hämtning av hjälpmedel 500 kr Intyg för bostadsanpassning 300 kr
Rollator dubbelförskrivning 500 kr Korg / bricka till rollator 300 kr/st
Eldrivna rullstolar, enbart utomhusbruk 100 kr/månad Tyngdtäcke 500 kr