Kontakta oss
 • Askgravplats
 • Foto: Svenska Kyrkan. Norra Ölands pastorat
  Askgravplats

Dödsfall, dödsboanmälan och begravning

Publicerat 20 februari 2020

Bistånd till begravning

Om dödsboet saknar medel till begravningskostnaden, kan dödsboet ansöka om begravningshjälp för att täcka de kostnader begravningen medför. Dödsboet ska innan ansökan ha kontrollerat att inga bankmedel och andra tillgångar finns. Och även kontrollerat att inga försäkringar har fallit ut i samband med dödsfallet. Socialförvaltningen kan bidra med begravningshjälp upp till 50 procent av basbeloppet.

Bistånd till gravsten eller textkomplettering

Om dödsboet saknar medel till kostnad för gravsten eller textkomplettering av befintlig sten, kan dödsboet ansöka om bistånd till detta.  Dödsboet ska ha kontrollerat att inga bankmedel och andra tillgångar finns, eller att inga försäkringar har fallit ut i samband med dödsfallet. Socialförvaltningen kan bidra med bistånd till gravsten upp till 21 procent av basbeloppet, samt med textkomplettering av befintlig sten upp till 10 procent av basbeloppet.

Generell information om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Ansökan om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader sker ofta i samband med dödsboanmälan och görs i den kommun där den avlidne var folkbokförd. Observera att biståndet avser begravning och dess tillhörande kostnader.

Ansökan ska undertecknas av en dödsbodelägare eller av en som företräder dödsboet.

Vilka handlingar behövs? Har ni ansökt om dödsboanmälan så är många av handlingarna desamma.

Alla inkomster, tillgångar och utgifter ska tas upp och verifieras.

 • Aktuell lönespecifikation, meddelande om pensionsutbetalning, sjukpenning eller liknande.
 • Kapital- och räntebesked från aktuella banker eller övriga konton för den avlidne där saldo på dödsdagen redovisas. Finns make eller maka ska samma handling redovisas för denne.
 • Kontoutdrag från samtliga bankkonton en vecka innan dödsdagen till och med den dag handlingen efterfrågas.
 • Offert eller räkning på begravningskostnad och/eller gravsten.
 • Kopia av senaste deklaration.
 • Uppgifter om eventuell begravningsförsäkring och/eller tjänstegrupplivförsäkring.
 • Värderingsintyg av eventuell bil, båt, husvagn, motorcykel eller annat fordon.
 • Alla övriga tillgångar till exempel värdepapper, lösöre och kontanter ska redovisas.

Om ansökan är ofullständig kommer kompletterande uppgifter begäras vilket förlänger handläggningstiden.

Hoppa till innehåll