• Foto: Svenska Kyrkan. Norra Ölands pastorat
    Foto:Svenska Kyrkan. Norra Ölands pastorat

Utskriftsdatum: 20 September 2020

Dödsfall, dödsboanmälan och begravning

Bistånd till begravning
Om dödsboet saknar medel till begravningskostnaden, kan dödsboet ansöka om begravningshjälp för att täcka de kostnader begravningen medför. Dödsboet ska innan ansökan ha kontrollerat att inga bankmedel och andra tillgångar finns. Och även kontrollerat att inga försäkringar har fallit ut i samband med dödsfallet. Socialförvaltningen kan bidra med begravningshjälp upp till 50 % av basbeloppet.

Bistånd till gravsten eller textkomplettering
Om dödsboet saknar medel till kostnad för gravsten eller textkomplettering av befintlig sten, kan dödsboet ansöka om bistånd till detta.  Dödsboet ska ha kontrollerat att inga bankmedel och andra tillgångar finns, eller att inga försäkringar har fallit ut i samband med dödsfallet. Socialförvaltningen kan bidra med bistånd till gravsten upp till 21 % av basbeloppet, samt med textkomplettering av befintlig sten upp till 10 % av basbeloppet.