Kontakta oss

Missbruk

Publicerat 10 december 2013

Alkohol, droger och spelberoende

Har du eller någon du känner problem med alkohol/droger eller spel, kan du söka hjälp via individ och familjeomsorgen. En socialsekreterare kommer tillsammans med dig/och eventuellt din familj att hitta den mest lämpliga insatsen utifrån era specifika behov.

  • Alkohol, droger eller andra beroendeframkallande medel
  • Beroendeproblematik
  • Våld i samband med alkohol- eller droganvändning
  • Vilken hjälp finns att få
  • Vilket stöd man kan få som närstående

Om du vill kan du rådgöra anonymt. Vi kan hänvisa till rätt hjälp.

Är du i riskzonen utan att veta om det?

Vill du få en uppfattning om du är i riskzonen för alkoholmissbruk kan du testa dig. Du kan också ställa frågor till våra socialsekreterare som samarbetar med beroendefrågor. Det är viktigt att få hjälp i tid eftersom ett beroende i förlängningen kan komma att påverka hela din tillvaro, familj och arbete eller studier.

När socialtjänsten har kontaktat dig:

När polisen omhändertar en vuxen person berusad eller påverkad av droger, skickas en kopia till socialtjänsten i den kommun där personen är folkbokförd. Socialtjänsten är då skyldig att ta kontakt och bedöma om det finns behov av hjälp från kommunen och att i så fall försöka motivera personen till att söka hjälp.

Det händer också att anhöriga, arbetsgivare eller vänner ringer socialtjänsten för att de är oroliga för en persons alkohol- eller drogbruk. Även då måste socialtjänsten ta kontakt och göra en bedömning.

Ibland visar det sig finnas ett så destruktivt och omfattande missbruk att det kan bli aktuellt med vård mot en persons vilja. Då måste socialtjänsten ansöka hos Förvaltningsrätten om vård enligt LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall).

Hoppa till innehåll