Kontakta oss

Missbruk

Är du orolig för att du eller någon i din närhet dricker för mycket alkohol, använder narkotika eller spelar för mycket med pengar?

Hos socialtjänsten kan du få information, råd och stödsamtal och behandling om du eller dina anhöriga har ett skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika eller andra beroendeframkallande medel eller spel med pengar.

Kontakta oss för:

  • Råd och stödsamtal. Du kan få 3 samtal utan att de registreras.
  • Utredning för att bevilja insatser.
  • Behandlingssamtal.
  • Samverkan med hälso- och sjukvården utifrån skadligt bruk/beroende.
  • Anhörigstöd, samtal för dig som är anhörig till person med skadligt bruk/beroendeproblematik.

Socialtjänsten har olika alternativ för att ge stöd vid skadligt bruk eller beroende. Tillsammans med dig utforskar vi vad som redan fungerar, vilket stöd du behöver för att kunna bryta eventuellt missbruk och må bättre. I behandling arbetar vi efter en gemensam förändringsplan för att hitta vägen mot dina mål.

Om dina närstående, arbetsgivare eller vänner har oro för skadligt bruk eller beroende kan de ta kontakt med socialtjänsten för att förmedla sin oro till socialtjänsten.

Utanför kontorstid rekommenderas kontakt med sydostjouren, telefon: 020-45 39 00  och vid akuta situationer tas kontakt med 112.

Anhörigstöd

Är du anhörig eller närstående till personer som missbrukar eller har en beroendeproblematik, kan du få samtal utifrån dina behov som anhörig. Vi arbetar med enskilda samtal och i grupp.

Skip to content