Kontakta oss

Ekonomiskt stöd

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, som också heter försörjningsstöd.

Du kan också få hjälp av budget- och skuldrådgivningen.  Och utan kostnad få hjälp att göra en översikt över din ekonomi eller hitta långsiktiga lösningar på dina ekonomiska problem.

Även få hjälp av en god man eller förvaltare för att sköta dina ekonomiska eller juridiska ärenden. En god man eller förvaltare kan du få om du har hälsoproblem eller av någon annan anledning inte kan sköta din ekonomi på egen hand.

Är du arbetslös finns särskilt stöd att få, framför allt hjälp att komma i arbete eller studier.

Skip to content