Kontakta oss

Bostad

Publicerat 10 december 2013

Bostad med särskild service för barn- och unga eller vuxna är insatser som beviljats enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.

Insatsen bostad med särskild service ska göra det möjligt för personer med stora funktionsnedsättningar att kunna leva ett aktivt och självständigt liv. Det finns olika former av bostäder för att passa personer med olika behov. En person med funktionsnedsättning och med stort och omfattande omvårdnadsbehov kan ha rätt till gruppbostad, servicebostad eller särskilt anpassad bostad.

Barn och ungdomar som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan bo hos sina föräldrar, kan bo i familjehem eller i en bostad med särskild service. Detta boende är ett komplement till föräldrahemmet. Det förekommer att ungdomar som går i gymnasiesärskola på annan ort, bor i en bostad med särskild service under studietiden.

I Borgholms kommun finns bostäder med särskild service i Borgholm. Se informationsbroschyrer för respektive gruppbostad under mer information längre ner på sidan.

För ytterligare information kontakta handläggare inom omsorgen om funktionsnedsatta (LSS/SoL).

Skip to content