Utskriftsdatum: 30 September 2020

Budget- och skuldrådgivning

Borgholms kommun köper tjänsten budget- och skuldrådgivning av Kalmar kommun.

Om du behöver hjälp med att planera din hushållsekonomi eller har problem med att betala dina skulder kan du få rådgivning av dem.

De hjälper dig att:

Gå igenom dina skulder
Ställa samman en budget för att du ska kunna prioritera
Räkna ut om du kan betala, och hur mycket du kan betala på dina skulder varje månad.
Ställa samman förslag till betalningsuppgörelser.

Du kan även få stöd och hjälp med att ansöka om skuldsanering.

Skuldsanering
Skuldsanering innebär att leva på kronofogdens existensminimum under fem år. Efter det skrivs resten av skulderna av. Kronofogden beslutar om skuldsanering.

De hjälper dig att gå igenom förutsättningarna för en skuldsanering och att fylla i skuldsaneringsansökan. Om Kronofogden beslutar att du skall få skuldsanering har du också möjlighet att få råd och stöd hos dem under hela den femåriga skuldsaneringsperioden.

Budgetrådgivning är kostnadsfri ekonomisk rådgivning under sekretess.

Kontakt kan tas direkt med någon av budgetrådgivarna.
Socialförvaltningen
Box 834
391 28  Kalmar