Utskriftsdatum: 16 October 2019

Avgifter och regler

Inom barnomsorgen tillämpas maxtaxa. Det innebär att hushållets sammanlagda inkomster är avgiftsgrundande men taxan ligger på ett maxbelopp som ingen blir debiterad över.

Det yngsta barnet räknas som barn 1.

Maxtaxan justeras för varje år och är för 2019:

Barnomsorg
1-5 år
Beräkningsunderlag Maxbelopp/
månad
Barn 1 3 % av inkomsten 1425 kr
Barn 2 2 % av inkomsten 950 kr
Barn 3 1 % av inkomsten 475 kr
Barn 4 Ingen avgift
Skolbarns-omsorg
6-12 år
Beräkningsunderlag Maxbelopp/
månad
Barn 1 2 % av inkomsten 950 kr
Barn 2 1 % av inkomsten 475 kr
Barn 3 1 % av inkomsten 475 kr
Barn 4 Ingen avgift

 

Allmän förskola

Alla barn (3-5 år) erbjuds förskola under minst 525 avgiftsfria timmar under bestämda tider från och med höstterminen det år barnet fyller tre år, så kallad allmän förskola (Skollagen 8 kap. § 4).

För hemmavarande barn innebär denna möjlighet att barnet får vara i förskola 15 timmar per vecka. Allmän förskola förläggs utifrån den pedagogiska verksamheten, exempelvis 5 timmar per dag och 3 dagar i veckan, på de terminstider som skolan har.

När skolan har skollov och lovdagar har allmän förskola ledigt, se skolans läsårstider.

Ansökan om allmän förskola görs på särskild blankett inför varje terminsstart/läsår och minst en termin i taget. Erbjudande om plats i allmän förskola skickas ut varje vår till de föräldrar med barn som inte redan har placering i barnomsorgens verksamhet.

Allmän förskola är avgiftsfri.

 

Obekväm arbetstid

Barnomsorg erbjuds för de föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid, kvällar och helger.

Verksamheten vänder sig i första hand till barn i åldern 1-12 år, folkbokförda i Borgholms kommun, vars vårdnadshavare/sammanboende arbetar när ordinarie barnomsorg är stängd.

Ansökan görs under E-tjänster högst upp på sidan.

Avgift enligt taxa.

Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds på Rödhakens förskola i Borgholm.

Kontaktperson: Helene Zackrisson, Viktoriaskolan, Box 500, 387 01 Borgholm, tel 0485 – 886 65