• Sedlar

Utskriftsdatum: 20 September 2020

Avgifter och regler

Avgiften för service och omvårdnad är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Avgiften beror på vilka insatser du får och hur mycket du kan betala. Kommunens avgiftshandläggare räknar fram och beslutar om din avgift utifrån dina inkomster och din boendekostnad.

Det finns en övre gräns för hur mycket du behöver betala för service och omvårdnad i både ordinärt och särskilt boende. Denna gräns kallas för maxtaxa och är densamma i hela landet. Maxtaxan innebär att kommunen får ta ut högst 2125 kronor per månad i avgift för år 2020.

Om du inte vill lämna inkomstuppgift tar vi ut den högsta avgiften enligt gällande taxa utan inkomstprövning. Observera att nya inkomstuppgifter ska lämnas varje år annars kommer vi att debitera den högsta avgiften.

Du kan läsa mer om taxor och avgifter inom socialförvaltningen i Borgholms kommun längre ner på sidan under mer information.