Kontakta oss

Insatser för arbetssökande

Står du utanför arbetsmarknaden kan du få komma till kommunens arbetsmarknadsenhet, AME.

Är du i behov av samverkan mellan olika verksamheter och extra stöd finns Pontibus. Även du som är i en sjukskrivningsprocess är välkommen.

Stärkande och kompetenshöjande insatser på AME

Du kommer till oss efter kontakt med handläggare på Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller Försäkringskassan. Genom oss kan du bli coachad, arbetsträna, praktisera, få vägledning, eller göra studiebesök.

Målet är att du ska kunna klara din försörjning på egen hand. Det handlar om motiverande, stärkande och kompetenshöjande insatser.

I arbetsuppgifterna ingår att ge service till kommunala verksamheter och kommunens invånare. Det är praktiska arbetsuppgifter och tjänster som utförs av AME:s anställda (och till viss del personer i praktik). Det kan handla om naturvård, att renovera och laga inlämnade möbler och ting till Återbruket, övriga snickeriarbeten och sömnad.

Vi erbjuder varje deltagare ett personligt stöd och tillsammans utformar vi en handlingsplan som ska stärka dina möjligheter till arbete eller börja studera.

Anställningar som erbjuds ska i första hand vara tidsbestämda och syfta till att hjälpa personer att närma sig eller nå egen försörjning.

Extra stöd och hjälp på Pontibus

Pontibus riktar sig till dig som är i yrkesverksam ålder och i behov av samverkan och utökat stöd. Även du som är i en sjukskrivningsprocess är välkommen. Målet är ökad egenförsörjning.

I insatsen gör du en kartläggning av din situation tillsammans med en koordinator. Det är en möjlighet för dig att i egen takt, efter förutsättningar komma fram till vad du vill göra och hur du ska ta dig dit. Det ingår även gruppträning och gruppträffar. Tillsammans söker vi en praktikplats som passar just dig och du kan även få stöd på praktikplatsen, vid behov.

Pontibus är finansierat av Samordningsförbundet i Kalmar län och är ett samarbete mellan Region Kalmar län, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten i Borgholms kommun.

Skip to content