Kontakta oss

Omsorg om funktionsnedsatta

Publicerat 10 december 2013

Verksamheten omsorg om funktionsnedsatta (OFN) arbetar utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS. Stöd till personer med någon form av funktionsnedsättning kan även beviljas enligt Socialtjänstlagen (2001:453), SOL.
De tre personkretsarna innefattar:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder förorsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Personer som fått sin funktionsnedsättning på grund av normalt åldrande omfattas inte av LSS.

Ansökningsblanketter finns tillgängliga nertill på sidan.

Det finns också möjlighet att ansöka om Kontaktperson, Avlösarservice och Ledsagarservice enligt LSS via e-tjänsten Ansökan om insats. Där kan du välja vad det är du ansöker om och beskriva ditt behov av stöd i fritext. Ansökan går direkt till en Biståndshandläggare som därefter tar kontakt med dig.
E-tjänsten kräver att du loggar in med e-legitimation. Du kan skaffa e-legitimation via din bank eller hos Skatteverket.

Regionen har ansvar för LSS-insatsen rådgivning och annat personligt stöd.

I Borgholms kommun finns verksamheter som specifikt riktar sig till personer med någon form av psykisk funktionsnedsättning. För ytterligare information se under rubriken ”Socialpsykiatri”.

 

Hoppa till innehåll