Kurser för föräldrar

Våra föräldrakurser riktar sig till föräldrar med barn/ungdomar i ålder 0 till 18 år. Vi erbjuder flera kostnadsfria kurser utifrån olika behov. Nedan kan du läsa mer om de olika kurserna och vilken som kan passa just er familj. Kurserna kan ges både individuell, enskilt och i grupp.

Kurser

Spädbarnsmassage

Spädbarnsmassage är kärleksfull beröring av det lilla barnets hud, människokroppens största sinnesorgan. Spädbarnsmassage ger dig och ditt barn en upplevelse av kontakt, kommunikation, glädje och innerlighet. Spädbarnsmassage är en möjlighet för dig som förälder att utveckla och fördjupa samspelet med ditt barn. Spädbarnsmassage är ingen behandling utan kan bli en stund av avslappning och välbefinnande där du och ditt barn kommer varandra nära på ett alldeles speciellt sätt. Vissa delar av massagen, t.ex. magmassagen, har ändå genom erfarenhet visat sig kunna lindra vid magknip och gasbesvär.

En kurs i spädbarnsmassage omfattar oftast 5 gånger á 60-90 minuter. Under kursen tränar vi på massagens olika strykningar och lär oss om samspel och kommunikation. Massagen sker alltid på barnets villkor. Det är aldrig för sent att börja massera sitt barn, men att delta i en kurs är bäst innan barnet börjar krypa (lämplig ålder är 1-8 månader).

Babymassage erbjuds alla föräldrar med bebis som är folkbokförda i Borgholms kommun. En kurs innehåller fem kurstillfällen. Här får du som förälder möjlighet att träffa andra föräldrar med barn i samma ålder. Ett bra tillfälle att lära känna varandra i hela kommunen då vi ofta bor geografiskt utspridda.

Intresseanmälan görs till Christina på öppna förskolan. Nya kurser hålls kontinuerligt under året.

Anmälan till kursansvarig

ABC 3-12 år

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att växa upp till trygga och självständiga individer. ABC 3-12 år består av fyra träffar, på 2,5 timmar per gång, som leds av utbildade gruppledare. Max antal deltagare är 14 stycken. På träffarna tar vi del av varandras erfarenheter och av forskning. Vi bjuder på fika! Mellan träffarna övar vi på innehållet hemma med våra barn.

Våren 2024

Klockan 09-11.30, vi träffas på öppna förskolan i Borgholm

  • 10 april
  • 17 april
  • 24 april
  • 15 maj

Innehåll

Träff 1: Visa kärlek
Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2: Vara med
Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3: Visa vägen
Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4: Välja strider
Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Anmälan till kursansvarig

Trygghetscirkeln (COS-P) 0-12 år

Undrar du ibland över om du gör rätt som förälder?
Funderar du över vad som är tillräckligt?
Vill du lära dig mer om anknytning?
Vill du öka chanserna för att ditt barn ska få en god självkänsla och en bra psykiskt hälsa i framtiden?
Känner du att du ibland inte orkar med ditt barn?

Om du svarat ja på någon av ovanstående frågor så kan Trygghetscirkeln vara rätt för dig/er.

Trygghetscirkeln är en kostnadsfri kurs för föräldrar med barn i olika åldrar som fokuserar på samspelet mellan föräldrar och barn. Kursen rekommenderas i grupp där du själv bestämmer hur mycket du vill dela med dig. Kursen kan även ges enskilt men om möjligheten finns är det bra om båda föräldrarna är med.

Kursinnehåll

Trygghetscirkeln (Circle of Security) bygger på anknytningsteori och har utvecklats ur cirka 50 års forskning. Forskningen har undersökt vad som gör barn trygga och hur man som förälder kan hjälpa sina barn bli trygga och få god självkänsla. Syftet med kursen är att stärka föräldrars förmåga att läsa av, tolka och möta sina barns grundläggande behov och på så sätt skapa trygghet hos barnet.

Vi rekommenderar att du deltar vid samtliga tillfällen eftersom träffarna bygger på varandra. Träffarna genomförs på Familjecentralen.

Anmälan till kursansvarig

COPE 3-12 år, 12-18 år

COPE är ett program uppdelat på åtta träffar som ger föräldrar verktyg att minska konflikter i vardagen.

Fokus ligger på att uppmärksamma det positiva och stärka barnen i deras positiva beteenden, men även på att förebygga konflikter. Programmet tar även upp hur man får stopp på oönskat beteende med hjälp av effektiv gränssättning. Programmet kan genomföras både i grupp eller enskilt. Bäst effekt blir det om båda vårdnadshavarna/föräldrarna deltar.

Anmälan till kursansvarig