Kurser för föräldrar

Våra föräldrakurser riktar sig till föräldrar med barn/ungdomar i ålder 0 till 18 år. Kurserna syftar till att skapa ett varmt samspel och en god kommunikation mellan barnet/ungdomen och föräldrarna.

Vi erbjuder olika kurser beroende på vilka utmaningar du känner i ditt föräldraskap.

Kurserna ger dig möjlighet att

 • Träffa andra föräldrar
 • Diskutera olika situationer i föräldraskapet
 • Få konkreta tips om hur du bemöter ditt barn på ett bra sätt

Vi erbjuder kurser på öppna förskolan för dig som är föräldraledig.

För dig med äldre barn genomförs kurserna av förebyggande teamet. Vi är utbildade och har stor vana av att arbeta med och möta ungdomar och familjer. Vi har tystnadsplikt.

Kurser

Spädbarnsmassage

Spädbarnsmassage är kärleksfull beröring av det lilla barnets hud, människokroppens största sinnesorgan. Spädbarnsmassage ger dig och ditt barn en upplevelse av kontakt, kommunikation, glädje och innerlighet. Spädbarnsmassage är en möjlighet för dig som förälder att utveckla och fördjupa samspelet med ditt barn. Spädbarnsmassage är ingen behandling utan kan bli en stund av avslappning och välbefinnande där du och ditt barn kommer varandra nära på ett alldeles speciellt sätt. Vissa delar av massagen, t.ex. magmassagen, har ändå genom erfarenhet visat sig kunna lindra vid magknip och gasbesvär.

En kurs i spädbarnsmassage omfattar oftast 5 gånger á 60-90 minuter. Under kursen tränar vi på massagens olika strykningar och lär oss om samspel och kommunikation. Massagen sker alltid på barnets villkor. Det är aldrig för sent att börja massera sitt barn, men att delta i en kurs är bäst innan barnet börjar krypa (lämplig ålder är 1-8 månader).

Babymassage erbjuds alla föräldrar med bebis som är folkbokförda i Borgholms kommun. En kurs innehåller fem kurstillfällen. Här får du som förälder möjlighet att träffa andra föräldrar med barn i samma ålder. Ett bra tillfälle att lära känna varandra i hela kommunen då vi ofta bor geografiskt utspridda.

Intresseanmälan görs till Christina på öppna förskolan. Nya kurser hålls kontinuerligt under året.

Jag vill anmäla mig till kursen spädbarnsmassage

Trygghetscirkeln COS-P

Trygghetscirkeln är en kostnadsfri kurs för föräldrar med barn i olika åldrar som fokuserar på samspelet mellan föräldrar och barn. Du kan gå kursen själv, men om möjligheten finns är det bra om båda föräldrarna deltar.

Kursinnehåll

Trygghetscirkeln (Circle of Security) bygger på anknytningsteori och har utvecklats ur cirka 50 års forskning. Forskningen har undersökt vad som gör barn trygga och hur man som förälder kan hjälpa sina barn bli trygga och få god självkänsla. Syftet med kursen är att stärka föräldrars förmåga att läsa av, tolka och möta sina barns grundläggande behov och på så sätt skapa trygghet hos barnet.

Under kursens gång undersöker vi vilket stöd vi som föräldrar behöver ge våra barn när de utforskar världen och sina känslor. Vi tittar på våra egna erfarenheter och funderar över hur dem kan avspegla sig i vårt föräldraskap.

Vi tittar på filmklipp som visar barn och föräldrar i olika situationer och pratar om hur vi är tillräckliga som föräldrar. Du bestämmer själv hur mycket du vill dela med dig av till gruppen.

Vi rekommenderar att du deltar vid samtliga tillfällen eftersom träffarna bygger på varandra. Träffarna genomförs på Familjecentralen.

COPE

COPE är ett program uppdelat på åtta träffar som ger föräldrar verktyg att minska konflikter i vardagen.

Fokus ligger på att uppmärksamma det positiva och stärka barnen i deras positiva beteenden, men även på att förebygga konflikter. Programmet tar även upp hur man får stopp på oönskat beteende med hjälp av effektiv gränssättning. Programmet kan genomföras både i grupp eller enskilt. Bäst effekt blir det om båda vårdnadshavarna/föräldrarna

rePULSE

rePULSE är ett program på tio tillfällen för barn och ungdomar som behöver hjälp att lära sig att bryta olika destruktiva beteenden. Vi tar reda på vad som gör att det ibland går galet och vi hjälps åt att hitta nya sätt att hantera svåra situationer. När man deltar i rePULSE tränar man på att få tankar, känslor och beteende att samverka för att kunna gå från ett impulsivt beteende till ett mer kontrollerat och klokt agerande. När man kan kontrollera sina impulser hamnar man inte lika lätt i konflikter och man blir mer nöjd med sig själv.

Om rePULSE ska genomföras på uppdrag från skolan är det bra om det också utförs på skoltid, under förutsättning att eleven själv går med på det. En förutsättning för att kunna genomföra rePULSE är att eleven själv är villig att gå kursen.

SSPF

SSPF står för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid kring ungdomar runt 12-18 år. SSPF är ett forum för informationsutbyte med syfte att fånga upp barn och unga med riskbeteende.

Syftet med gruppen är att fånga upp ungdomar på glid i ett tidigt skede. Arbetet riktar sig mot ungdomar som har riskbeteenden eller befinner sig i riskmiljöer på olika sätt.

Exempel på riskbeteenden

 • Hög skolfrånvaro
 • Oro kring kamratkontakter
 • Rör sig i olämpliga/destruktiva miljöer
 • Misstanke om kriminella handlingar (våld, stöld, bland annat)
 • Bruk av/försäljning av alkohol och droger

Som vårdnadshavare kan du själv ta kontakt med någon ur SSPF-gruppen för att diskutera om det kan vara ett alternativ för dig eller ditt barn/ungdom. Det kan också vara någon inom verksamheterna som samverkar, som tror att en gemensam insats av kan vara till stöd och hjälp för er som familj och då ta kontakt med er.

Exempel på insatser

 • Ungdomscoach
 • Stöd i skolarbetet
 • Föräldrastöd
 • Stödjande samtal

Personal i SSPF-gruppen samarbetar med vårdnadshavare och ungdom för att främja en positiv utveckling för ungdomen.