Kontakta oss

Olika former av våld

Våldet har många olika ansikten

Det kan vara fysiskt eller psykiskt våld, olika former av hot, känslomässiga övergrepp, ekonomisk kontroll, isolering, tvångsgifte, skadegörelse, sexuellt våld med mera.

– Fysiskt våld
Våld som riktas direkt mot den andre, exempelvis slag, knuffar, örfilar, att gripa tag i, slå med föremål, skaka, dra i håret, med mera.

– Psykiskt våld
Direkt hot om våld och våldsamma konsekvenser.
Indirekt riktat hot mot annan närstående, husdjur eller egendom.
Degraderande och förödmjukande beteende, kontroll, utagerande svartsjuka, isolering, fientlig och nedlåtande hållning.
Hot om att begå självmord.

–  Sexuellt våld
Bli tvingad att deltaga i eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja.
”Tjatsex” och ibland även ”försoningssex”.

–  Materiellt våld
Inredning i hemmet slås sönder, föremål kastas/slås sönder, kläder och andra personliga tillhörigheter bränns eller klipps sönder.

– Ekonomiskt våld
Begränsad tillgång till egen ekonomi. Tvingad att ingå kontrakt eller avtal mot sin vilja.

– Latent våld
Stark ilska och aggressivitet som inte är uttalad. Detta kan exempelvis visa sig genom kroppsspråket och skapar stor otrygghet och rädsla hos den andre. Våld eller hot om våld ”sitter i väggarna”.

– Digitalt våld
Digitalt våld har blivit allt vanligare i takt med att fler använder webb, sociala medel och smartphones. Det kan exempelvis handla om att utövaren skickar hotfulla mejl och sms eller sprider rykten på sociala medier. Våldsutövaren kanske kapar sin partners Facebook- eller Instagramkonto. Den som utövar våld kan ladda ner en app till mobilen och kontrollerar var en person befinner sig för att alltid ha koll på sin partner. Precis som de andra våldsformerna handlar det om att kontrollera sin partner. Digitalt våld är särskilt vanligt bland unga.

Skip to content