Akut hjälp, kontakt

112 - Larmnummer

I en nödsituation eller vid livshotande sjukdomstillstånd – ring SOS Alarm 112 .

Det är samma nummer i hela Sverige, oberoende av om du ringer från fast telefon, mobiltelefon eller telefonautomat. Numret går till SOS Alarm i den region samtalet kommer ifrån. En larmoperatör svarar och kan koppla dig till ambulans, räddningstjänst, polis, flygräddning, giftinformation och jourhavande läkare.

Läs mer på www.112.se

113 13 - Information vid kris eller olycka

Till 113 13 kan allmänheten ringa när de vill ha, eller lämna information om, en allvarlig olycka eller kris i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning.

113 13 ersätter inte andra nummer, så som 112 när det är fara för liv, egendom eller miljö, inte heller polisens nummer 114 14 för icke akuta fall eller sjukvårdsrådgivningens 1177.

114 14 - Polismyndigheten (ej akuta ärenden)

Detta nummer kan användas för att komma i kontakt med Polismyndigheten, när exempelvis en icke akut polisanmälan behöver göras.

Socialtjänsten

Du når oss på telefon: 0485 – 880 85
Måndag – fredag: klockan 10:00 – 12.00, 13.00 – 15.00

Övrig tid under dagen, ring servicecenter på telefon 0485-880 00, så kopplas samtalet vidare.

Socialjour - Sydostjouren

När inte övrig socialtjänst är tillgänglig är vår socialjour öppen. Du når oss kvällar och helger via 020-453900.

Måndag-torsdag, från klockan 16:30-08:00
Fredag från klockan 15:00
Sydostjouren hjälper dig med behov av akuta skyddsåtgärder i svåra sociala situationer. De ger råd, stöd och praktisk hjälp i ett akut läge.

Sydostjouren är en gemensam socialjour för Borgholm, Emmaboda, Högsby, Kalmar, Karlskrona, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. De ansvarar för socialtjänstens uppdrag i de samverkande kommunerna, rörande akut hjälp.
Mer information om socialjour

1177 - Sjukvårdsupplysningen

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt.www.1177.se

Giftinformationscentralen

Vid misstanke om förgiftning ring 112 eller Giftinformationscentralen 010-456 67 00