Utskriftsdatum: 17 November 2018

Tillfällig vistelse

Tillfällig vistelse i Borgholms kommun

Riksdagen har beslutat att den kommun där du är bosatt, ansvarar för beslut och kostnad för hemtjänst när du vistas i annan kommun, till exempel i sommarstugan.

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning, och ska resa till Borgholms kommun och behöver hemtjänst och/eller trygghetslarm under din vistelse, ska alltså vända dig till en biståndshandläggare i din hemkommun.

Eftersom det krävs planering för att få hemtjänsten att fungera och för att installera larmet, ber vi dig att kontakta biståndshandläggaren i din kommun i god tid före din resa. Helst tre veckor innan.

För biståndshandläggare i andra kommuner
Fyll i blanketten till höger digitalt, skriv ut och skicka med fax eller post. Obs! Nytt Faxnummer: 0485-880 82

Nedan finns också information om vad som gäller vid beställning av insatser, hjälpmedel och hemsjukvård.