• Bild på Ölandskvarn

Utskriftsdatum: 25 January 2021

Tillfällig vistelse

Information till er som planerar att tillfälligt vistas i Borgholms kommun under 2021.

På grund av rådande Corona utbrott med ökade vård och omsorgsinsatser samt hög sjukfrånvaro hos medarbetare som följd, kan kommunen behöva vidta åtgärder.

Åtgärder:

  • Uppmaning till allmänheten att inte besöka äldreboenden.
  • Prioritering av beslutade hemtjänstinsatser.Insatser som kan komma att prioriteras bort är:
  • Städinsatser
  • Utevistelse
  • Social aktivering
  • Promenad

 

Tillfällig vistelse i Borgholms kommun

Riksdagen har beslutat att den kommun där du är bosatt, ansvarar för beslut och kostnad för hemtjänst när du vistas i annan kommun, till exempel i sommarstugan.

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning, och ska resa till Borgholms kommun och behöver hemtjänst och/eller trygghetslarm under din vistelse, ska alltså vända dig till en biståndshandläggare i din hemkommun.

Eftersom det krävs planering för att få hemtjänsten att fungera och för att installera larmet, ber vi dig att kontakta biståndshandläggaren i din kommun i god tid före din resa. Minst tre veckor innan.