Kontakta oss

Personligt ombud

Publicerat 17 september 2018

Personligt ombud är en stödinsats för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det personliga ombudet ska hjälpa personen att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service. Det är inte en biståndsbedömd insats och behövs ingen ansökan.

Ett personligt ombud kan

  • ge råd och stöd i dina kontakter med myndigheter
  • hjälpa dig att formulera dina behov av vård, stöd och service.

Tjänsten är kostnadsfri och personliga ombud har tystnadsplikt.

Det är du som är vår uppdragsgivare. Stödet är en möjlighet, inte en rättighet, vilket innebär att ombudet kan neka uppdrag.

Vem kan få ett personligt ombud?

Ett personligt ombud vänder sig till dig som är18 år eller äldre, har en långvarig psykisk funktionsnedsättning och som har svårt att få vardagen att fungera. Du ska vara bosatt i Borgholms kommun.

Du ser kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Vad är syftet med ett personlig ombud?

Ditt personliga ombud arbetar för att du ska kunna:

  • Uppleva en högre självständighet, livskvalitet och ett ökat deltagande i samhället.
  • Få hjälp, rådgivning och stöd utifrån dina önskemål, lagliga rättigheter och behov.
  • Få ett fungerande nätverk omkring dig. Olika myndigheter samverkar utifrån dina behov.

Vad är skillnaden mellan en myndighet och ett personligt ombud?

  • Vi bedriver inte myndighetsutövning, därför beslutar vi inte om några insatser.
  • Vi tar inte över myndigheternas ansvar för samordning av insatser från olika huvudmän.
  • Vi svarar inte för behandling eller annan vårdinsats som är utfört inom hälso- och sjukvården.
  • Vi ersätter inte det arbete som till exempel är utfört av god man, handläggare, boendestödjare eller kontaktperson.
Hoppa till innehåll