Kontakta oss

Personligt ombud

Publicerat 17 september 2018

Från 1 december finns möjligheten att ansöka om stöd av personligt ombud för dig som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning och har svårigheter att få vardagen att fungera. Personligt ombud riktar sig till dig som är över 18 år och är bosatt i Borgholms kommun.

Du når personligt ombud måndag-onsdag klockan 08:00 – 11:30 på telefon 0485-88309.

Ett personligt ombud ska försöka hjälpa dig att få bättre och ökad kontroll över ditt liv. Detta kan ske genom att du tillsammans med ditt personliga ombud får till stånd samordnade insatser i enlighet med dina önskemål, lagliga rättigheter och behov.
Det är du som är vår uppdragsgivare. Stödet är en möjlighet, inte en rättighet, vilket innebär att ombudet kan neka uppdrag.

Hjälpen är frivillig och kostnadsfri, dessutom är det personliga ombudet fristående från andra myndigheter

Vem kan få ett personligt ombud?

Ett personligt ombud vänder sig till dig som är18 år eller äldre, har en långvarig psykisk funktionsnedsättning och som har svårt att få vardagen att fungera.

Vad är syftet med ett personlig ombud?

Ditt personliga ombud arbetar för att du ska kunna:

  • Uppleva en högre självständighet, livskvalitet och ett ökat deltagande i samhället
  • Få hjälp, rådgivning och stöd utifrån dina önskemål, lagliga rättigheter och behov
  • Få, om du önskar, ett fungerande nätverk omkring dig och att olika myndigheter samverkar utifrån dina behov

Vad är skillnaden mellan en myndighet och ett personligt ombud?

  • Vi bedriver inte myndighetsutövning och beslutar därför inte om några insatser.
  • Vi tar inte över myndigheternas ansvar för samordning av insatser från olika huvudmän.
  • Vi svarar inte för behandling eller annan vårdinsats som ges inom hälso- och sjukvården.
  • Vi ersätter inte det arbete som exempelvis utförs av god man, handläggare, boendestödjare eller kontaktperson.
Hoppa till innehåll