Kontakta oss

Ekonomiskt bistånd

Publicerat 23 augusti 2019

Socialtjänsten är kommuninvånarnas yttersta skyddsnät och regleras i Socialtjänstlagen. Lagen säger att en person som vistas i kommunen, och som inte kan försörja sig på annat sätt, kan ha rätt till ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd skall behovsprövas och är en tillfällig insats i avvaktan på annan inkomst.

Vad är ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd delas upp i två delar, försörjningsstöd och livsföring i övrigt.

  • Försörjningsstöd utgår från den nationella riksnormen, som avser kostnader för bland annat livsmedel, kläder, förbrukningsvaror, tv-avgift och övriga skäliga kostnader som boende, internetkostnader och hushållsel. Du hittar länken till den nationella riksnormen längst ner på sidan.
  • Livsföring i övrigt avser bland annat kostnader som hälso- och sjukvård, glasögon och begravningskostnader.

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd

Undrar du vad som gäller för just din situation, vad som händer med dina uppgifter eller hur en utredning går till? Läs mer längre ner på sidan under mer information.

Gör en provberäkning

På Socialstyrelsens hemsida kan du göra en provberäkning och se om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Provräkningen är ingen garanti för att du har rätt till stöd utan är bara en förenklad beräkning. Du hittar länken längre ner på sidan under mer information.

Hoppa till innehåll