Utskriftsdatum: 20 September 2020

Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld innebär att våldet är gemensamt planerat i en familj/släkt/klan. I vissa fall utövas våldet gemensamt och motiveras av bilden om en familjs/släkt/klans heder och sociala överlevnad.

Våldet som utövas är ofta detsamma vid hedersrelaterat våld som vid våld i nära relation, men motivet är grundat i familjen/släktens heder.

Om du är osäker på vad våld är, följ länken: Länk till startsidan våld i nära relation

Om du är utsatt eller känner någon som blir utsatt för hedersrelaterat våld kan du kontakta socialtjänsten på tel. 0485-880 85.

Vilka stödinsatser kan socialtjänsten erbjuda?
– Rådgivning utan att du behöver säga vem du är.
– Hjälp att kontakta polis och sjukvård
– Tillfällig ekonomisk hjälp efter behovsprövning
– Hjälp för att få skyddade personuppgifter och skyddat boende