Hjälp i hemmet

Äldreomsorgen i Borgholms kommun omfattar service och omsorg i den egna bostaden eller på kommunens särskilda boenden.

Socialnämnden har det politiska ansvaret för kommunens äldreomsorg.

Kommunens äldreomsorg arbetar för att skapa trygghet och bibehållen självständighet. Om du har svårigheter med att klara din livsföring kan du ansöka om bistånd genom blankett eller e-tjänst.  Kommunen utför biståndsinsatser enligt socialtjänstlagen inom omsorg och service. Insatserna är individuellt behovsprövande.

För information kontakta biståndshandläggarna.

Ansöka via e-tjänst

Möjlighet att ansöka om hemtjänst och trygghetslarm via e-tjänsten Ansökan om insats (se länk under blanketter och e-tjänster). Där kan du välja vad det är du ansöker om och beskriva ditt behov av stöd i fritext.
Ansökan går direkt till en biståndshandläggare som därefter tar kontakt med dig.
E-tjänsten kräver att du loggar in med e-legitimation. Du kan skaffa e-legitimation via din bank eller hos Skatteverket.

Om du inte är nöjd med ditt beslut har du rätt att överklaga. Får du avslag på din ansökan får du skriftlig information om hur du kan överklaga beslutet.

Avgifter