• Bild på rollator på äldreboende

Utskriftsdatum: 22 October 2021

Hjälp i hemmet

24 april 2020

Äldreomsorgen i Borgholms kommun omfattar service och omsorg i den egna bostaden eller på kommunens särskilda boenden.

Socialnämnden har det politiska ansvaret för kommunens äldreomsorg.

Kommunens äldreomsorg arbetar för att skapa trygghet och bibehållen självständighet. Om du har svårigheter med att klara din livsföring kan du ansöka om bistånd genom blankett eller e-tjänst.  Kommunen utför biståndsinsatser enligt socialtjänstlagen inom omsorg och service. Insatserna är individuellt behovsprövande.

För information kontakta biståndshandläggarna.

Det finns också möjlighet att ansöka om hemtjänst och trygghetslarm via e-tjänsten Ansökan om insats (se länk under blanketter och e-tjänster). Där kan du välja vad det är du ansöker om och beskriva ditt behov av stöd i fritext.
Ansökan går direkt till en biståndshandläggare som därefter tar kontakt med dig.
E-tjänsten kräver att du loggar in med e-legitimation. Du kan skaffa e-legitimation via din bank eller hos Skatteverket.

Om du inte är nöjd med ditt beslut har du rätt att överklaga. Får du avslag på din ansökan får du skriftlig information om hur du kan överklaga beslutet.

Avgifter

Maxtaxan/högkostnadsskyddet för 2021 är 2139 kronor.
Syftet med högkostnadsskyddet är att säkerhetsställa att den enskilde skyddas mot alltför höga avgifter.
I maxtaxan ingår hemtjänst, larm besökskostnaden för dagverksamheten, personlig omsorg under korttidsboende och i särskilt boende samt vissa avgifter inom kommunal hälso- och sjukvård.

Hoppa till innehåll