• Bild på äldre mor och dotter

Utskriftsdatum: 17 January 2021

Omsorgsboende för äldre

När den enskilde inte längre klarar att bo kvar i den egna bostaden kan han/hon ansöka om omsorgsboende.
Kommunens omsorgsboende finns i Löttorp, Köpingsvik och Borgholm.
På omsorgsboendet finns personal dygnet runt.

Information om de olika boendeformerna finns under respektive vård och omsorgsboende.

Ansökan om omsorgsboende görs genom e-tjänst eller ansökningsblankett.
För mer information, kontakta biståndshandläggaren för respektive område.

Om du inte är nöjd med ditt beslut har du rätt att överklaga. Får du avslag på din ansökan får du skriftlig information om hur du kan överklaga beslutet.