Omsorgsboende för äldre

Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på omsorgsboende för äldre

När det är dags att planera ett besök på ett vård- och omsorgsboende för äldre finns flera saker att tänka på för att minimera risken för smittspridning.

Att tänka på vid besöket:

  • Träffas bara när ni känner er friska. Det är bättre att avstå från ett  besök än att riskera att sprida smitta på boendet.
  • Tvätta händerna.
  • Håll avstånd vid besöket, både till andra personer som bor på boendet samt till personal och andra besökande.
  • Besökande erbjuds munskydd vid entrén.

Omsorgsboende

När den enskilde inte längre klarar att bo kvar i den egna bostaden kan han/hon ansöka om omsorgsboende.
Kommunens omsorgsboende finns i Löttorp, Köpingsvik och Borgholm.
På omsorgsboendet finns personal dygnet runt.

Information om de olika boendeformerna finns under respektive vård och omsorgsboende.

Ansökan om omsorgsboende görs genom e-tjänst eller ansökningsblankett.
För mer information, kontakta biståndshandläggaren för respektive område.
Om du inte är nöjd med ditt beslut har du rätt att överklaga. Får du avslag på din ansökan får du skriftlig information om hur du kan överklaga beslutet.

 

Avgifter 2023

Särskilt boende består av fyra komponenter:
Hyra: Hyran varierar mellan de särskilda boendena beroende på storlek och standard.
Omvårdnad: 2 359 kr/månaden. Ingår i maxtaxan.
Matavgift: 4 410 kr/månaden.
Sänglinne: Hyra för sänglinne och handdukar, 270 kr/månaden.