• Bild på äldre mor och dotter

Utskriftsdatum: 29 July 2021

Omsorgsboende för äldre

10 december 2013

Borgholms kommuns åtgärder gällande pandemiläget

 

Övergripande gäller att:

  • hålla avstånd på minst 2 meter och ta personligt ansvar
  • stanna hemma vid förkylningssymtom, även lindriga symtom
  • tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder

Inför besöket på vård- och omsorgsboendet:

  • Kontakta personalen genom att ringa på klocka/telefon innan du går in på boendet. Personalen kommer som försiktighetsåtgärd att fråga besökare angående förkylningssymtom och svara på eventuell  frågor kring besöket.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten eller desinficera dem vid ingången. Det kommer att finnas desinfektionsmedel och/eller möjlighet att tvätta dem.
  • Skyddsutrustning i form av visir ska användas
  • Det är av yttersta vikt att besökare håller ett behörigt avstånd på minst 2 meter. Besökare ansvarar för att avståndet hålls.
  • Besök sker endast i den anhöriges lägenhet.
  • Antal besökande är begränsad till högst två personer per besökstillfälle.
  • På korttidsenheten, Ekbacka 4. Se speciell avrådan på korttidsavdelningen som gäller under perioden 9 april till 16 maj.

Omsorgsboende

När den enskilde inte längre klarar att bo kvar i den egna bostaden kan han/hon ansöka om omsorgsboende.
Kommunens omsorgsboende finns i Löttorp, Köpingsvik och Borgholm.
På omsorgsboendet finns personal dygnet runt.

Information om de olika boendeformerna finns under respektive vård och omsorgsboende.

Ansökan om omsorgsboende görs genom e-tjänst eller ansökningsblankett.
För mer information, kontakta biståndshandläggaren för respektive område.

Om du inte är nöjd med ditt beslut har du rätt att överklaga. Får du avslag på din ansökan får du skriftlig information om hur du kan överklaga beslutet.

Hoppa till innehåll