Omsorgsboende för äldre

Omsorgsboende

När den enskilde inte längre klarar att bo kvar i den egna bostaden kan han/hon ansöka om omsorgsboende.
Kommunens omsorgsboende finns i Löttorp  och Borgholm.
På omsorgsboendet finns personal dygnet runt.

Information om de olika boendeformerna finns under respektive vård och omsorgsboende.

Du ansöker om omsorgsboende genom e-tjänst eller ansökningsblankett.
För mer information, kontakta biståndshandläggaren för respektive område.
Om du inte är nöjd med ditt beslut har du rätt att överklaga. Får du avslag på din ansökan får du skriftlig information om hur du kan överklaga beslutet.

Du kan säga upp kontraktet med en uppsägningstid på en månad.
Du själv eller dina anhöriga ansvarar och ombesörjer städning vid avflyttning.

När det gäller dödsbon kommer en halv hyra att debiteras på sista fakturan. Vid dödsfall ombesörjer det särskilda boendet beställning av transporten och kostnaden blir debiterad dödsboet.

Avgifter 2024

Särskilt boende består av fyra delar:
Hyra: Hyran varierar mellan de särskilda boendena beroende på storlek och standard.
Omvårdnad: 2 575 kr/månaden. Ingår i maxtaxan.
Matavgift: 4 500 kr/månaden.
Sänglinne: Hyra för sänglinne och handdukar, 300 kr/månaden.