Utskriftsdatum: 24 July 2021

Ekbacka korttidsboende

10 december 2013

Avrådan mot att besöka korttidsavdelningen Ekbacka 4 i Borgholm

På grund av hög och ökande smittspridning av covid-19 i samhället har Folkhälsomyndigheten tagit beslut om att förlänga föreskrifter och allmänna råd till och med den 16 maj.

Du är enligt smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Alla har ett personligt ansvar att följa såväl de nationella som de regionala rekommendationerna. Särskilt viktigt är att begränsa antalet nya nära kontakter, undvika platser med trängsel och att hålla avstånd.

Vi avråder därför att du besöker din anhörig på korttidsavdelningen Ekbacka 4 under denna tid, oavsett om du är vaccinerad eller tidigare haft covid-19.

Speciellt undantag kan göras efter kontakt med enhetschef Tina Svantesson 0485-884 14, vardagar mellan klockan 09.00 – 15.00.

Vid eventuellt bokat besök bör du;

  • använda munskydd eller visir som finns att tillgå på avdelningen.
  • tvätta händerna och/eller desinficera dem när du kommer in på avdelningen.
  • hålla ett avstånd på minst 2 meter till andra personer.
  • prioritera endast en besökare åt gången.
  • respektera om den anhöriga delar rum med annan person, besöket kan då inte ske inne på rummet.

2021-04-09, Christina Bengtsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska

 

 

Många äldre vill bo kvar i sin bostad även om det är förenat med stora vård- och omsorgsbehov. På Korttiden, Ekbacka Fyra, finns möjlighet till avlastning samt vård och omsorg för den enskilde.

Ansökan om korttidsboende görs hos biståndshandläggarna för respektive område, se kontaktinformation längre ner på sidan.

Medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS
Christina Berglund, telefon 0485-882 65
Skicka e-post

Ekbacka 4, Korttidsboende
Besöksadress:
Tullgatan 7A
387 72  Löttorp

Enhetschef
Tina Svantesson
telefon 0485-884 14
Skicka e-post

Hoppa till innehåll