Kontakta oss

Korttidsvistelse

Publicerat 10 december 2013

Insatsen korttidsvistelse beviljas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Korttidsvistelse är en insats för personer med funktionsnedsättning som behöver få rekreation och miljöombyte. Insatsen syftar även till att de anhöriga samtidigt ska få avlösning i omvårdnadsarbetet. Korttidsvistelse kan ske i korttidshem, stödfamilj, sommarläger eller liknande.

Insatsen i form av stödfamilj kan även beviljas enligt socialtjänstlagen, SoL.

För ytterligare information kontakta handläggare inom omsorgen om funktionsnedsatta (LSS/SoL),

Hoppa till innehåll