Utskriftsdatum: 19 November 2019

Korttidsvistelse

Insatsen korttidsvistelse beviljas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Korttidsvistelse är en insats för personer med funktionsnedsättning som behöver få rekreation och miljöombyte. Insatsen syftar även till att de anhöriga samtidigt ska få avlösning i omvårdnadsarbetet. Korttidsvistelse kan ske i korttidshem, stödfamilj, sommarläger eller liknande.

Insatsen i form av stödfamilj kan även beviljas enligt socialtjänstlagen, SoL.

För ytterligare information kontakta handläggare inom omsorgen om funktionsnedsatta (LSS/SoL),
Sofia Färm, tel 0485-881 65
Skicka e-post

Karin Andersson,tel 0485-886 45
Skicka e-post

Klinta korttidsboende finns i Köpingsvik, tel. 0485-884 78