Kontakta oss

Korttidsvistelse

Publicerat 10 december 2013

Insatsen korttidsvistelse blir beviljad enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Korttidsvistelse är en insats för personer med funktionsnedsättning som behöver få rekreation och miljöombyte. Insatsen syftar även till att de anhöriga samtidigt ska få avlösning i omvårdnadsarbetet. Korttidsvistelse kan ske i korttidshem, stödfamilj, sommarläger eller liknande.

Insatsen i form av stödfamilj kan även bli beviljad enligt socialtjänstlagen, SoL.

Inom ramen för korrtidsverksamhet, utför vi förutom korttidsverksamhet för vuxna, LSS/SoL i Runsten, även korttidsverksamhet, avlösar- och ledsagarservice samt Fritids LSS i centrala Borgholm.
Det vi kallar Fritids LSS är korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. Verksamheten är bedriven enligt 9 § 7 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Barn med funktionsnedsättning som har förvärvsarbetande vårdnadshavare, har rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet. Insatsen erbjuds före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov. Korttidstillsynen ska erbjuda en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder. Den ska främja social gemenskap samt ge fysisk och psykiskt stimulans.

För ytterligare information kontakta handläggare inom omsorgen om funktionsnedsatta (LSS/SoL),

Hoppa till innehåll