Utskriftsdatum: 16 October 2019

Omsorg och hjälp

Socialförvaltningen ansvarar för kommunens sociala omsorg innefattande

Äldreomsorg
Kommunens hälso- och sjukvård
Individ- och familjeomsorg
Omsorg om funktionsnedsatta
Administrativ enhet

Socialkontorets öppettider
Måndag                                      08.00-12.00,  13.00-17.00
Tisdag- torsdag                      08.00-12.00,  13.00-16.00
Fredag                                        08.00-12.00,  13.00-15.00

Tel. expedition: 0485-880 85
Faxnr:  0485-880 82

Efter kontorstid: kontakta Sydostjouren gällande alla akuta socialtjänstärenden, via 020-453 900. 
Sydostjouren är öppen från:
Måndag-Torsdag 16.30
Fredag 15.00