Årsredovisning

07 maj 2021

I årsredovisningen redovisas Borgholms kommuns väsentliga händelser under året, till vilken kvalitet verksamheterna har bedrivits, liksom kommunens ekonomiska resultat och utveckling.

Årsredovisningen beskriver också om kommunen har haft en god ekonomisk hushållning under året. I samband med att budgeten fastställs beslutar kommunfullmäktige om mål som ska uppnås för verksamheten och för kommunens ekonomi. Om målen uppnås har kommunens resurser använts på rätt sätt och kommunen bedöms då ha haft en god ekonomisk hushållning.

 

Hoppa till innehåll