Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott hittar du i plusmenyn nedan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott är ett av kommunstyrelsens två utskott som regelbundet möts. Arbetsutskottet bereder ärenden som ska vidare till kommunstyrelsen men har beslutanderätt när det gäller vissa personal- och trafikfrågor.

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi har beslutat att lägga ut protokoll för innevarande år samt två år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll som är äldre, kontakta respektive sekreterare, du ser kontaktuppgifter här nedanför.

Äldre protokoll förvaras i kommunarkivet.

Ta del av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022

2022-12-06 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-11-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-11-08 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-10-04 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-09-06 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-08-30 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-06-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-06-07 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-05-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-05-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-04-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-03-22 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-03-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-03-08 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-03-01 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-02-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-02-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-02-08 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-02-01 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-01-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021

2021-12-07 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2021-11-30 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2021-11-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2021-11-02 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2021-10-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2021-10-05 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2021-09-08 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2021-09-07 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2021-08-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2021-07-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2021-06-21 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2021-06-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2021-08-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2021-06-08 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2021-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2021-05-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2021-05-04 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2021-04-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2021-04-06 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2021-03-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2021-03-02 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2021-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2021-02-02 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2021-01-22 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2021-01-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-18

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-24

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-14

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 §§ 13-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 12

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-14

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-02
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-08

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018