Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott hittar du i plusmenyn nedan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott är ett av kommunstyrelsens två utskott som regelbundet möts. Arbetsutskottet bereder ärenden som ska vidare till kommunstyrelsen men har beslutanderätt när det gäller vissa personal- och trafikfrågor.

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Här hittar du  protokoll för innevarande år samt två år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll som är äldre, kontakta respektive sekreterare, du ser kontaktuppgifter här nedanför.

Äldre protokoll förvaras i kommunarkivet.

Ta del av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023

2023-12-07 Extrainsatt kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2023-12-05 kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

2023-11-07 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2023-10-10 kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

2023-10-03 kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

2023-09-12 kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2023-09-08 Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

2023-08-21 kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2023-08-16 kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2023-06-13 kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2023-06-21 kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2023-06-05 kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2023-05-30 kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2023-05-09 kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2023-04-11 kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2023-04-04 kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2023-03-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2023-03-07 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2023-02-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2023-02-21 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2023-02-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2023-02-07 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2023-02-02 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 

2023-01-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 

2023-01-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022

2022-12-06 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-11-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-11-08 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-10-04 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-09-06 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-08-30 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-06-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-06-07 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-05-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-05-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-04-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-03-22 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-03-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-03-08 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-03-01 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-02-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-02-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-02-08 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-02-01 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

2022-01-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll