Utskriftsdatum: 22 October 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

26 februari 2020

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott hittar du under Mer information längst ned på sidan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott är ett av kommunstyrelsens två utskott som regelbundet möts. Arbetsutskottet bereder ärenden som ska vidare till kommunstyrelsen men har beslutanderätt när det gäller vissa personal- och trafikfrågor.

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi har beslutat att lägga ut protokoll för innevarande år samt två år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll som är äldre, kontakta respektive sekreterare, du ser kontaktuppgifter här nedanför.

Äldre protokoll förvaras i kommunarkivet.

Hoppa till innehåll