Utskriftsdatum: 02 August 2021

Grafisk profil

05 april 2017

En grafisk profil är ett redskap för alla som arbetar med kommunikation av Borgholms kommun. Genom att använda de riktlinjer profilen innehåller skapas en tydlig bild av Borgholm som är lätt att känna igen.

En grafisk profil är inte någonting nytt. För Borgholms del finns det en dokumenterad logotyp från 1877 och sedan har vi haft andra varianter genom åren. Kommunen har en stolt historia där slottet under flera hundra år har varit en viktig symbol.

Varumärket ”Borgholms kommun” används i kommunal information och vid tjänsteutövande där syftet inte är att marknadsföra platsen. Vid samarbetsprojekt där Borgholms kommun deltar som en aktiv part ska logotypen finnas med vid informationsspridning och marknadsföring.

En genomtänkt, väl utformad och enhetlig grafisk profilering ger en gemensam identitet åt kommunen och dess enheter. Ett enhetligt intryck inger förtroende och stärker vår image i omvärlden. Kommunen ska vara en tydlig avsändare vid marknadsföring, infor­mation etc. En distinkt avsändare ökar logotypens värde som gemensam symbol för alla anställda inom kommunen och ökar den interna samhörigheten. Det grafiska profilprogram­met bidrar till att både omvärlden och vi själva upplever oss som en kommun att räkna med.

Profilen gäller för alla enheter och förvaltningar inom kommunen och omfattar alla typer av dokument, annonser och trycksaker etc. Enhetliga mallar och klara direktiv underlättar arbetet för såväl egna medarbetare som samarbetspartners. På så vis frigörs både tid och pengar.

I manualen finns inte regler för alla sammanhang, men den visar de vanligast förekommande tillämpningarna av vår grafiska profil för att andemeningen tydligt ska framgå. Se det som bruksanvisning för att behandla vårt ”varumärke” på ett korrekt sätt. Du hittar den grafiska profilen under Mer information längst ner på sidan.

 

Hoppa till innehåll