Skyddsrum

Vad är ett skyddsrum?

Ett skyddsrum är en del av en byggnad och har förstärkta väggar och dörrar som ska stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från hus som rasar. Rummet har speciell ventilation och luftsluss för att minska effekter av exempelvis giftiga gaser.

Var finns skyddsrum?