Kontakta oss

Krisinformation

Publicerat 23 augusti 2019
Vid en krishändelse är det viktigt att du sätter dig i säkerhet och håller dig informerad om händelsen och dess utveckling. Vid en större händelse kommer vi att informera på något eller flera av följande sätt:

VMA – Viktigt Meddelande till Allmänheten

När en akut fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet Viktigt meddelande. Det kan exempelvis vara fråga om utsläpp av farligt ämne. Signalen består av en 7 sekunder lång ton och 14 sekunder tystnad i minst 2 minuter.

När man hör signalen ska man:

  • gå inomhus
  • lyssna på TV och radio
  • stänga dörrar, fönster och ventilation

Viktigt meddelande-signalen följs av ”Faran över”, en 30–40 sekunder lång, sammanhängande signal. Dessa signaler provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Nationell information vid kris och säkerhetsrapportering

Hoppa till innehåll