Kontakta oss

Krisinformation

Publicerat 23 augusti 2019

Här informerar vi om hur du hittar information via olika medier under en pågående kris.

Att veta vad som händer i en krissituation kan i många fall ha stor betydelse för hur du klarar av att hantera en kris situationen. Den viktigaste informationskällan är Sveriges Radios lokala radiokanaler, P4 radio Stockholm. Alla lokala radiokanaler har en beredskap för att dygnet runt kunna informera vid en krissituation.

Det finns också andra saker du kan göra i förväg och som kan underlätta när krisen väl är ett faktum.

Före krisen

  • Kolla i förväg upp vilka länkar och webbplatser som ger ut värdefull information.
  • Kolla i förväg upp vilka telefonnummer som ger ut information. Exempelvis finns det ett nationellt informationsnummer vid kris som är 113 13.
  • Överväg att i förväg skriva ut viktiga dokument som du har på din dator.

Under krisen

  • Använd public service-kanaler i första hand, som Sveriges Television (SVT) och Sveriges radio (SR).
  • Försök att värdera den information du tar del av, allt är inte sanning.
  • Tänk på att om det blir strömavbrott slås internet ut. Då kan bilradion ändå fungera som en informationskälla.
  • Håll koll på Viktigt meddelande till allmänheten, VMA.
  • Läs mer på kommunens webbplats för att hålla dig uppdaterad. I ett krisläge där allmänheten berörs, kommer kommunens hemsida och facebook-sida primärt att användas för aktuell information.

Uppdaterad information om nationella och internationella oförutsedda händelser hittar du på Krisinformation

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Viktigt meddelande till allmänheten är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka. Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig. VMA sänds via radio och TV, ibland via sms eller fast telefoni. Sedan september 2020 finns tyfoner även i Borgholm och Köpingsvik, så kallade ”Hesa Fredrik”. De testas första måndagen varje månad, klockan 15.

Hoppa till innehåll