Utskriftsdatum: 18 October 2018

Kommunkarta

Kommunkarta

Nästan all information som finns har en geografisk anknytning och kan härledas till en bestämd plats på en karta. Informationen kan användas som stöd vid handläggning och planering, samt utgöra underlag för analyser och uppföljningar. Geografisk information är också ett viktigt redskap i den demokratiska processen eftersom en bild oftast kan vara lättare att förstå än en komplicerad text.

Den digitala utvecklingen går snabbt framåt och kommunen arbetar aktivt med att digitalisera kommunens geografiska data. Syftet är att effektivisera arbetet internt och presentera information till allmänheten.

Hur du använder kartan

I kartmenyns övre del till höger finns ett flertal symboler som teckenförklaring, lagerlista och sökverktyg. För att tända och släcka lager; öppna lagerlista och bocka för det lager du vill se och få mer information ifrån. Tänd tex Antagna planer , zooma in och klicka på en plan. Då kommer en ruta med information upp där du längst ner i pop upp rutan hittar en länk till den aktuella planen som du kan öppna i ett externt fönster.

För att kunna läsa planerna behöver du installera ett program på din dator som finns att hämta på lantmäteriet. Nedan hittar du en länk för installation.

Till höger vid de olika lagerna i lagerlistan finns en knapp där du kan ställa in exempelvis transparens, öppna attributtabell eller flytta lagret upp eller ner i listan. Transparens kan vara bra om du vill se en bakomliggande karta. Ställ då transparens på lager Borgholm eller Mörbylånga.

Du kan också söka en adress, fastighet eller en plan. Om du vet namnet på tex fastigheten eller planen så använd det, men det går även att söka på en ortsbeteckning som tex Löttorp. Då får du upp ett antal förslag som du sedan kan välja ifrån.

I menyn till vänster finns flera verktyg, som hemknapp, zooma in och ut, min plats, mäta, rita, galleri för baskartor, skriva ut samt bokmärke. Flera bokmärken är redan förvalda vilket gör att du snabbt kan zooma till en förvald plats. Kartan kan skrivas ut i olika skalor.

Lycka till