Utskriftsdatum: 29 March 2020

Kommunkarta

Nästan all information som finns har en geografisk anknytning och kan härledas till en bestämd plats på en karta. Informationen kan användas som stöd vid handläggning och planering samt utgöra underlag för analyser och uppföljningar. Geografisk information är också ett viktigt redskap i den demokratiska processen eftersom en bild oftast kan vara lättare att förstå än en komplicerad text.

Den digitala utvecklingen går snabbt framåt och kommunen arbetar aktivt med att digitalisera kommunens geografiska data. Syftet är att effektivisera arbetet internt och presentera information till allmänheten.

Så använder du kartan

För att kunna läsa planerna behöver du ha en pdf-läsare installerad. Denna är kostnadsfri och finns att ladda ner via länken nedan.

Gör så här:

  • Välj teckenförklaring, lagerlista eller sökverktyg som du hittar i kartvyns övre del
  • Öppna lagerlista och bocka för det lager du vill se
  • Tänd till exempel planyta
  • Zooma in och klicka på en plan
  • Klicka på länken längst ner i rutan som öppnas
  • Öppna Dokument, Planbeskrivning eller Planbestämmelse

Till höger på sidan i lagerlistan finns en knapp där du kan ställa in exempelvis transparens, öppna attributtabell eller flytta lagret upp eller ner i listan. Transparens kan vara bra om du vill se en bakomliggande karta, till exempel ett ortofoto (flygbild). Ställ då transparens på lager Borgholm eller Mörbylånga.

Du kan också söka en ort, adress, fastighet eller en plan. Om du vet namnet på till exempel fastigheten så skriver du det. Då får du upp ett antal förslag som du sedan kan välja från.

I menyn till vänster på sidan finns flera verktyg som hemknapp, zooma in och ut, min plats, mäta, rita, galleri för baskartor, skriva ut samt bokmärke. Flera bokmärken är redan förvalda vilket gör att du snabbt kan zooma till en förvald plats. Kartan kan skrivas ut i olika skalor.