Utskriftsdatum: 01 October 2020

Kommunkarta

Nästan all information som finns har en geografisk anknytning och kan härledas till en bestämd plats på en karta. Informationen kan användas som stöd vid handläggning och planering samt utgöra underlag för analyser och uppföljningar. Geografisk information är också ett viktigt redskap i den demokratiska processen eftersom en bild oftast kan vara lättare att förstå än en komplicerad text.

Kartan, som också brukar kallas baskarta, eller primärkarta, är kommunens mest detaljrika karta.

Den visar bland annat fastighetsgränser, byggnader, gator, höjdinformation, markdetaljer, vattendrag och adresser.

I Borgholms kommun finns kartor över de större tätorterna och också för vissa småorter. Kartan uppdateras kontinuerligt och används i flera sammanhang, exempelvis som grundkarta till detaljplaner, som underlag för situationsplaner i bygglovsprocessen men även i planering, projektering och vid dokumentation.

Så använder du kartan

  • Välj teckenförklaring, lagerlista eller sökverktyg som du hittar i kartvyns övre del
  • Öppna lagerlista och bocka för det lager du vill se
  • Tänd till exempel planyta
  • Zooma in och klicka på en plan
  • Klicka på länken längst ner i rutan som öppnas
  • Öppna Dokument, Planbeskrivning eller Planbestämmelse

Till höger på sidan i lagerlistan finns en knapp där du kan ställa in exempelvis transparens, öppna attributtabell eller flytta lagret upp eller ner i listan. Transparens kan vara bra om du vill se en bakomliggande karta, till exempel ett ortofoto (flygbild). Ställ då transparens på lager Borgholm eller Mörbylånga.

Du kan också söka en ort, adress, fastighet eller en plan. Om du vet namnet på till exempel fastigheten så skriver du det. Då får du upp ett antal förslag som du sedan kan välja från.

I menyn till vänster på kartsidan finns flera verktyg som hemknapp, zooma in och ut, min plats, mäta, rita, galleri för baskartor, skriva ut samt bokmärke. Flera bokmärken är redan förvalda vilket gör att du snabbt kan zooma till en förvald plats. Kartan kan skrivas ut i olika skalor.

Längre ner på sidan under Mer information hittar du en manual till kartverktyget om du vill lära dig mer.

Behöver du kartunderlag?

Du kan beställa primärkartan från kommunens planenhet. Kartan kan levereras med valfritt innehåll i olika format eller utritad i önskad skala och A-format. Kommunens kartmaterial är skyddat enligt upphovsrättslagen och du betalar oftast en nyttjanderätt för att få lov att använda kartan.

När du använder kommunalt kartmaterial har du med anledning av upphovsrättslagen oftast enbart rätt att använda materialet för ett visst ändamål och för en viss begränsad tid. Om du är en permanent användare skrivs oftast någon form av avtal.

När du ska söka bygglov kan du behöva rita in det du vill bygga på någon form av nybyggnadskarta. Läs mer om detta på sidorna om bygglov.

För att kunna läsa planerna behöver du ha en pdf-läsare installerad. Denna är kostnadsfri och finns att ladda ner via länken: