Kommunkarta

Kommunkartan innehåller information om bland annat fastigheter, gator, adresser och visar även kommunens byggnader. Kartan är en publik tjänst till allmänheten och kan användas för att söka olika information om kommunen. Kartan uppdateras kontinuerligt. Det går att skriva ut en karta och i vissa fall finns även länkar till mer information.

I Borgholms kommun finns kartor över de större tätorterna och också för vissa småorter. Kartan uppdateras kontinuerligt och används i flera sammanhang, exempelvis som grundkarta till detaljplaner, som underlag för situationsplaner i bygglovsprocessen men även i planering, projektering och vid dokumentation.

Så använder du kartan

  • Välj vilken av kartorna du vill titta på, det finns fem olika flikar med olika teman längst upp.
  • I kartan finns en lagerlista till höger. I listan finns oftast fler lager och en del är redan tända. Andra behöver tändas om du vill se dem. Detta för att kartan ska vara läsbar. Bocka i så fall i den tomma rutan över det du vill se.
  • Du kan få mer info om du klickar med musen på något av objekten i kartan.
  • Om du klickar på t.ex. en detaljplan kan du hämta planbestämmelser och beskrivningar från länkar i informationen som visas.
  • Genom att skriva in din adress eller fastighetsförteckning i kartan kan du ta del av bland annat detaljplaner som täcker fastigheten, och därmed få bättre kunskap om vad du får bygga.

För att söka en fastighet, adress använder du sökrutan uppe till vänster. Det går även att söka en plan i Temat Bygga och bo. Skriv in orten du bedömer att planen ligger inom, t.ex. Rälla, då får du upp ett antal förslag på planer som har det namnet.

Du kan zooma in och ut med + och – knapparna uppe till vänster.

Hemknappen återställer kartan i dess första läge.

Verktygen i kommunkartan

Uppe till höger i kartan över lagerlistan finns ett antal verktyg. Du kan mäta avstånd och ytor i kartan, rita punkter, linjer eller ytor, skriva ut kartan i olika skalor, ändra bakgrundskarta från galleriet för baskartor.

  • Välj vilken av kartorna du vill titta på, det finns fem olika flikar med olika teman längst upp.
  • I kartan finns en lagerlista till höger. I listan finns oftast fler lager och en del är redan tända. Andra behöver tändas om du vill se dem. Detta för att kartan ska vara läsbar. Bocka i så fall i den tomma rutan över det du vill se.
  • Du kan få mer info om du klickar med musen på något av objekten i kartan.
  • Om du klickar på t.ex. en detaljplan kan du hämta planbestämmelser och beskrivningar från länkar i informationen som visas.

För att söka en fastighet, adress använder du sökrutan uppe till vänster. Det går även att söka en plan i Temat Bygga och bo. Skriv in orten du bedömer att planen ligger inom, t.ex. Rälla, då får du upp ett antal förslag på planer som har det namnet.

Du kan zooma in och ut med + och – knapparna uppe till vänster.

Hemknappen återställer kartan i dess första läge.

Uppe till höger i kartan över lagerlistan finns ett antal verktyg. Du kan mäta avstånd och ytor i kartan, rita punkter, linjer eller ytor, skriva ut kartan i olika skalor, ändra bakgrundskarta från galleriet för baskartor.

I menyn över kartorna finns flera länkar som för dig vidare till mer information om aktuellt tema.

Behöver du kartunderlag?

Du kan beställa primärkartan från kommunens planenhet. Kartan kan levereras med valfritt innehåll i olika format eller utritad i önskad skala och A-format. Kommunens kartmaterial är skyddat enligt upphovsrättslagen och du betalar oftast en nyttjanderätt för att få lov att använda kartan.

När du använder kommunalt kartmaterial har du med anledning av upphovsrättslagen oftast enbart rätt att använda materialet för ett visst ändamål och för en viss begränsad tid. Om du är en permanent användare skrivs oftast någon form av avtal.

När du ska söka bygglov kan du behöva rita in det du vill bygga på någon form av nybyggnadskarta. Läs mer om detta på sidorna om bygglov.

För att kunna läsa planerna behöver du ha en pdf-läsare installerad. Denna är kostnadsfri och finns att ladda ner via länken: