Granskningsrapporter

Nedan finns de senast genomförda granskningarna som utförts av sakkunniga (yrkesrevisorer eller annan expert inom kommunal verksamhet) efter beställning från kommunens förtroendevalda revisorer. Kommunrevisorerna genomför löpande granskningar av kommunens verksamheter. Granskningsrapporterna följs av ett missiv där det framgår vad revisorerna vill att nämnden ska åtgärda. Respektive nämnd redovisar planerade åtgärder till revisorerna.

Är du intresserad av äldre granskningsrapporter är du välkommen att kontakta kommunsekreteraren, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.