Kontakta oss

Kommunens organisation

En kommun är en politiskt styrd organisation. Folkvalda ledamöter i kommunfullmäktige samt förtroendevalda i kommunstyrelsen och nämnder beslutar om kommunens verksamhet och ekonomi. Styrelsen för de kommunala bolagen Borgholm Energi AB, Borgholms Energi Elnät AB och Borgholmshem AB är också förtroendevalda.

De kommunala tjänstemännen ska utifrån de politiska besluten se till att den kommunala servicen fungerar för alla invånare.

Det kommunala självstyret är en grundläggande princip som är inskriven i regeringsformen, som en av grundlagarna. Kommunerna måste givetvis följa de ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret kommunen rätt att fatta självständiga beslut och att ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter. För kommuninvånare innebär det kommunala självstyret möjlighet att påverka politiken genom att exempelvis skriva till kommunen med förslag, samt möjlighet att överklaga kommunens beslut.

Borgholms kommuns organisation: politik och förvaltning

Skip to content