Kontakta oss

Ekonomi

Publicerat 28 oktober 2016

Den största inkomstkällan är kommunalskatten. En tredjedel av kommunens intäkter är kommunens andel av det nationella utjämningssystemet som har till syfte att erbjuda kommuninnevånarna lika möjligheter till service oavsett var man bor. Kommunen tar också ut avgifter inom t.ex. barn- och äldreomsorgen. Borgholms kommun har 10 857 invånare enligt statistik från SCB från 2022. Kommunens yta är 680 kvadratkilometer, vilket innebär att vi har 16 invånare per kvadratkilometer. Skattesatsen för invånare i kommunen är fördelad enligt följande

  • Kommunalskatt 21,58 krona/skattekrona
  • Regionskatt 11,86 krona/skattekrona
  • Församlingsskatt 1,80 krona/skattekrona (icke medlemmar betalar en begravningsavgift om 0,26 krona/skattekrona).

Kommunen har cirka 1070 anställda. De flesta arbetar inom vård, omsorg och utbildning. 77 procent av de anställda är kvinnor.

För varje 100 krona som kommunen får in via skatter och statsbidrag använder:

  • Socialförvaltningen 45 kronor
  • Utbildningsförvaltningen 26 kronor
  • Kommunstyrelsen 23 kronor
  • Miljö- och byggnadsnämnden 1 krona

För att läsa mer statistik om kommunen kan du klicka på länken Nyckeltal för Borgholms kommun, som du hittar under Mer information längst ner på sidan.

Budget med årsplan

Varje år beslutar kommunfullmäktige i Borgholm om en budget för kommande år. Budgeten är den ekonomiska ram som verksamheterna ska hålla sig till. Budgeten är också ett bra riktmärke för den som vill veta hur politikerna i fullmäktige väljer att prioritera resurserna i kommunen. Innan budgeten tas arbetar kommunens tjänstemän tillsammans med politiken fram ett förslag, utifrån  de förutsättningar som råder. Dessa baseras bland annat på prognoser från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), regering och andra institut. Läs kommunens årsplan på sidan Budget med årsplan.

Taxor och avgifter

Vissa av kommunens tjänster och service är avgiftsbelagda, som exempelvis barnomsorg, äldreomsorg, vatten och avlopp. Det är kommunfullmäktige som fastställer kommunens taxor och avgifter. Läs aktuella taxor på sidan Taxor och avgifter.

Årsredovisning

Kommunens årsredovisning beskriver vad varje verksamhet gjort och hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Även de kommunala bolagen ingår i årsredovisningen. Du hittar aktuell årsredovisning på sidan Årsredovisning.

Skip to content