Socialnämndens protokoll

Protokoll från socialnämnden hittar du i plusmenyn nedan. Socialnämnden beslutar i ärenden som rör bland annat äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt Lagen om särskild service (LSS).

Socialnämndens sammanträden

Socialnämnden består av nio ledamöter med ersättare. Enligt antaget reglemente kan socialnämnden ha öppna sammanträden, förutom om sekretess råder eller vid ärende som på annat sätt bedöms nödvändigt att behandla internt.

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi har beslutat att lägga ut protokoll för innevarande år samt två år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll som är äldre kontakta respektive förvaltning.

Ta del av socialnämndens protokoll:

Socialnämndens protokoll 2023

Socialnämndens protokoll 2022

Protokoll från socialnämnden 2022-12-21
Kallelse till socialnämnden 2022-12-21
Socialnämndens arbetsutskott 2022-12-12

Protokoll från socialnämnden 2022-11-30
Kallelse till socialnämnden 2022-11-30
Socialnämndens arbetsutskott 2022-11-16

Protokoll från socialnämnden 2022-10-26
Kallelse till socialnämnden 2022-10-26
Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-12

Protokoll från socialnämnden 2022-09-26 
Kallelse till socialnämnden 2022-09-26
Protokoll från Socialnämndens arbetsutskott 220914

Protokoll från socialnämnden 2022-09-08
Kallelse till socialnämnden 2022-09-08
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 220817

Protokoll från socialnämnden 2022-06-22
Kallelse till socialnämnden 2022-06-22
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2022-06-08

Protokoll från socialnämnden 2022-05-25  
Kallelse till socialnämnden 2022-05-25
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2022-05-11

Protokoll från socialnämnden 2022-04-27
Kallelse till socialnämnden 2022-04-27
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2022-04-13

Protokoll från socialnämnden 2022-03-30
Kallelse till socialnämnden 2022-03-30
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2022-03-23
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2022-03-09

Protokoll från socialnämnden 2022-02-23
Kallelse till socialnämnden 2022-02-23
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2022-02-09

Protokoll från socialnämnden 2022-01-26
Kallelse till socialnämnden 2022-01-26
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2022-01-12

 

Socialnämndens protokoll 2021

Protokoll från socialnämnden 2021-11-24
Kallelse till socialnämnden 2021-11-24 
Protokoll från SNAU 2021-11-10

Protokoll från socialnämnden 2021-10-27
Kallelse till socialnämnden 2021-10-27
Protokoll från SNAU 2021-10-13

Protokoll från Socialnämnden 2021-09-22
Kallelse till socialnämnden 2021-09-22
Protokoll från SNAU 2021-09-06

Protokoll från socialnämnden 2021-08-25
Kallelse till socialnämnden 2021-08-25
Protokoll från SNAU 2021-08-11

Protokoll från socialnämnden 2021-06-23
Kallelse till socialnämnden 2021-06-23
Protokoll från SNAU 2021-06-09

Protokoll från socialnämnden 2021-05-26
Kallelse till socialnämnden 2021-05-26
Protokoll från SNAU 2021-05-12

Protokoll från socialnämnden 2021-04-28
Kallelse till socialnämnden 2021-04-28
Protokoll från SNAU 2021-04-15

Protokoll från socialnämnden 2021-03-24
Kallelse till socialnämnden 2021-03-24
Protokoll från SNAU 2021-03-11

Protokoll från socialnämnden 2021-02-24
Kallelse till socialnämnden 2021-02-24
Protokoll från SNAU 2021-02-10

Protokoll från socialnämnden 2021-01-27
Kallelse till socialnämnden 2021-01-27
Protokoll från SNAU 2021-01-13

 

Socialnämndens protokoll 2020

Protokoll från socialnämnden 2020-12-16
Kallelse till socialnämnden 2020-12-16

Protokoll från SNAU 2020-12-02

Protokoll från Socialnämndens arbetsutskott 2020-11-11

Protokoll från socialnämnden 2020-10-28
Kallelse till socialnämnden 2020-10-28
Protokoll från SNAU 2020-10-14

Protokoll från socialnämnden 2020-09-30
Kallelse till socialnämnden 2020-09-30
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2020-09-16

Protokoll från Socialnämndens arbetsutskott 2020-08-31

Protokoll från socialnämnden 2020-08-26
Kallelse till socialnämnden 2020-08-26
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2020-08-12

Protokoll från socialnämnden 2020-06-24
Kallelse till socialnämnden 2020-06-24
Protokoll från SNAU 2020-06-10

Protokoll från socialnämnden 2020-05-27
Kallelse till socialnämnden 2020-05-27
Protokoll från SNAU 2020-05-13

Protokoll från socialnämnden 2020-04-29
Kallelse till socialnämnden 2020-04-29
Protokoll från SNAU 200415

Protokoll från socialnämnden 200325
Kallelse till socialnämnden 2020-03-25
Protokoll från SNAU 2020-03-11

Protokoll från socialnämnden 2020-02-26
KALLELSE till socialnämnden 2020-02-26
Protokoll från SNAU 200212

Socialnämnden 2020-01-29
KALLELSE socialnämnden 2020-01-29
Socialnämndens arbetsutskott 2020-01-15

Socialnämndens protokoll 2019

Protokoll från socialnämnden 191218
Kallelse till socialnämnden 191218 
Protokoll från SNAU 2019-12-10

Protokoll från socialnämnden 191127
Kallelse till socialnämnden 191127
Protokoll från SNAU 191113

Protokoll från socialnämnden 191030
Kallelse till socialnämnden 191030
Protokoll från SNAU 191015

Protokoll från socialnämnden 190925
Kallelse till socialnämnden 190925
Protokoll från SNAU 190911

Protokoll från socialnämnden 2019-08-28
Kallelse till socialnämnden 2019-08-28
Protokoll Snau 190814

Protokoll från socialnämnden 190626
Kallelse till socialnämnden 190626
Protokoll från SNAU 190612

Protokoll från socialnämnden 190529
Kallelse till socialnämnden 190529
Protokoll från SNAU 190515

Protokoll från socialnämnden 190424
Kallelse till socialnämnden 190424
Protokoll från SNAU 190410

protokoll från socialnämnden 190327.
Kallelse till socialnämnden 190327
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 190313

Protokoll från socialnämnden 190227
Kallelse till socialnämnden 190227
Socialnämndens arbetsutskott 190213, protokoll

Protokoll från socialnämnden 190130
Kallelse till socialnämnden 190130
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 190116

Socialnämnden 2019-01-02