Utskriftsdatum: 20 October 2021

Socialnämnden

09 mars 2020

Protokoll från socialnämnden hittar du under Mer information längst ned på sidan. Socialnämnden beslutar i ärenden som rör bland annat äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt Lagen om särskild service (LSS).

Socialnämndens sammanträden

Socialnämnden består av nio ledamöter med ersättare. Enligt antaget reglemente kan socialnämnden ha öppna sammanträden, förutom om sekretess råder eller vid ärende som på annat sätt bedöms nödvändigt att behandla internt.

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi har beslutat att lägga ut protokoll för innevarande år samt två år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll som är äldre kontakta respektive förvaltning.

Hoppa till innehåll