Socialnämndens protokoll

Protokoll från socialnämnden hittar du i plusmenyn nedan. Socialnämnden beslutar i ärenden som rör bland annat äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt Lagen om särskild service (LSS).

Socialnämndens sammanträden

Socialnämnden består av nio ledamöter med ersättare. Enligt antaget reglemente kan socialnämnden ha öppna sammanträden, förutom om sekretess råder eller vid ärende som på annat sätt bedöms nödvändigt att behandla internt.

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi har beslutat att lägga ut protokoll för innevarande år samt två år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll som är äldre kontakta respektive förvaltning.

Ta del av socialnämndens protokoll:

Socialnämndens protokoll 2024

Socialnämndens protokoll 2023

Protokoll från Socialnämnden 2023-12-20
Kallelse till socialnämnden 2023-12-20

Protokoll från socialnämnden 2023-11-29
Kallelse till socialnämnden 2023-11-29

Protokoll från socialnämnden 2023-11-01

Protokoll från socialnämnden 2023-10-25
Kallelse till socialnämnden 2023-10-25

Protokoll från socialnämnden 2023-10-04
Kallelse till socialnämnden 2023-10-04

Protokoll från Socialnämnden 2023-08-30.
Kallelse till socialnämnden 2023-08-30

Protokoll från socialnämnden 2023-06-28
Kallelse till socialnämnden 2023-06-28

Protokoll från socialnämnden 2023-05-24
Kallelse till socialnämnden 2023-05-24

Protokoll från socialnämnden 2023-04-26
Kallelse till socialnämnden 2023-04-26

Protokoll från socialnämnden 2023-03-29
Kallelse till socialnämnden 2023-03-29

Protokoll från socialnämnden 2023-02-22
Kallelse till socialnämnden 2023-02-22

Protokoll från socialnämnden 2023-01-25
Kallelse till socialnämnden 2023-01-25

Protokoll från socialnämnden 2023-01-04
Kallelse till socialnämnden 2023-01-04

Socialnämndens protokoll 2022

Protokoll från socialnämnden 2022-12-21
Kallelse till socialnämnden 2022-12-21
Socialnämndens arbetsutskott 2022-12-12

Protokoll från socialnämnden 2022-11-30
Kallelse till socialnämnden 2022-11-30
Socialnämndens arbetsutskott 2022-11-16

Protokoll från socialnämnden 2022-10-26
Kallelse till socialnämnden 2022-10-26
Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-12

Protokoll från socialnämnden 2022-09-26 
Kallelse till socialnämnden 2022-09-26
Protokoll från Socialnämndens arbetsutskott 220914

Protokoll från socialnämnden 2022-09-08
Kallelse till socialnämnden 2022-09-08
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 220817

Protokoll från socialnämnden 2022-06-22
Kallelse till socialnämnden 2022-06-22
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2022-06-08

Protokoll från socialnämnden 2022-05-25  
Kallelse till socialnämnden 2022-05-25
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2022-05-11

Protokoll från socialnämnden 2022-04-27
Kallelse till socialnämnden 2022-04-27
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2022-04-13

Protokoll från socialnämnden 2022-03-30
Kallelse till socialnämnden 2022-03-30
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2022-03-23
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2022-03-09

Protokoll från socialnämnden 2022-02-23
Kallelse till socialnämnden 2022-02-23
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2022-02-09

Protokoll från socialnämnden 2022-01-26
Kallelse till socialnämnden 2022-01-26
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2022-01-12