Vänorter

Samarbetet med vänorterna bygger på stort privat engagemang mellan kommuninvånare i Borgholm och invånare i våra respektive vänorter.

Våra vänorter

Rockford, Illinois - vänort sedan 2002

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet emigrerade var tionde ölänning till Amerika. Många ölänningar bosatte sig i trakterna kring Chicago och Rockford, Illinois.

När Rockford sökte en svensk vänort blev vi glada att de valde Borgholms kommun. Samarbetet kommer att utvecklas genom arbetsgrupper för olika intresseområden. Ledande är än så länge skolsamverkan där elever vid Viktoriaskolan i Borgholm brevväxlar med eleverna i Carsons school i Rockford.

Öland-Amerikadagen firas årligen i Runstens socken i juli månad, arrangörer är Runstens Hembygdsförening och Emigrantinstitutets Vänner i Växjö med sommarölänningen Ulf Beijbom i spetsen.

Leba i Polen - vänort sedan 2000

Kommunen/staden Leba ligger vid Östersjöns strand ca åtta mil nordväst om Gdynia. Kommunen har 4 000 invånare. Huvudnäringarna är turism och fiske.

En stor marina har byggts upp med hjälp av EU-medel. Leba, liksom Borgholm kommer att vara en av hamnarna i segeltävlingen Baltic See Race år 2004.

IFK Borgholm har haft ett idrottsläger förlagt till Leba och Ölands gymnasium har ett utbyte med ungdomar från Leba.

Borgholms vänorter Leba och Zelenogradsk tecknade 2003 ett vänortsavtal sinsemellan. Detta har nu möjliggjort att ett trepartsavtal undertecknats som innefattar samarbete inom utbildning, kultur, turism och miljö.

Korsnäs i Finland - vänort sedan 1960-talet

I Borgholms kommuns arkiv har vi hittat protokoll gällande vänorts/fadderbesök till och från Korsnäs sedan år 1961. Vänortssamarbetet började genom stort engagemang från invånare i f.d. Köpingsvik och Gärdslösa kommuner under andra världskriget.

Korsnäs ligger ca två mil söder om Vasa. Kommunen har 2 300 invånare fördelat på fem byar. En stor småföretagarsamhet präglar bygden. De största näringarna är växt- och grönsaksodling, fiskeförädling och pälsdjursuppfödning. Hela 98% av befolkningen har svenska som modersmål. Finska lär sig barnen som B-språk med början i årskurs 3 i skolan.

Fryst avtal: Zelenogradsk i ryska Kaliningradenklaven - vänort sedan 1999

Observera att avtalet är fryst tills vidare efter beslut för Borgholms kommun fattat 1 mars 2022. Detta beslut är fattat som en konsekvens av det pågående kriget i Ukraina, där kommunen vill visa sitt stöd för Ukraina och fördömande av den ryska invasionen.

Zelenogradsk omfattar större delen av den udde som går ut i Östersjön. I norr smalnar udden till ett näs som gränsar till Litauen. Näset heter Kuriska näset och består av sanddyner, det är mellan 300 meter och fyra kilometer brett. Kuriska näset är ett världsarv, där finns också en av världens största fågelstationer.
Staden Zelenogradsk är den före detta tyska kurorten Krantz.

Kaliningradenklaven har stora ekonomiska problem. Borgholms kommun har sedan år 1999 bedrivit många utbytesprojekt finansierade av svenska Sala-Ida. Samarbete äger rum inom utbildning, kultur, räddningstjänst, energi, vattenverk och reningsverk. Projekten har resulterat i djup vänskap och stort engagemang mellan anställda i de båda kommunerna. Bland annat har en kurs i ryska startats på KomVux.

Borgholms vänorter Leba och Zelenogradsk har år 2003 tecknat ett vänortsavtal sinsemellan. Detta har nu möjliggjort att ett trepartsavtal undertecknats som innefattar samarbete inom utbildning, kultur, turism och miljö.

 B7 Baltic Islands Network (B7)

B7 Baltic Islands Network – är ett samarbete mellan de sju största öarna i Östersjön: Bornholm (Danmark), Gotland (Sverige), Hiiumaa /Dagö (Estland), Rügen (Tyskland), Saaremaa /Ösel (Estland), Åland (Finland) och Öland (Sverige).

Samarbetet startade 1989 mellan sex av öarna och när Rügen anslöt sig 1993 antogs namnet Baltic Sea Seven Islands – B7 som nu har ändrats till B7 Baltic Islands Network.

Grunden för ö-samarbetet är de speciella frågeställningar som öar har gemensamt var de än finns i världen: kommunikation till och från fastlandet, en vacker och känslig miljö, en ekonomi som oftast baseras på jordbruk, skogsbruk, fiske och turism i en långt större omfattning än vad som gäller för jämförbara områden på fastlandet. Inom B7-samarbetet har miljöfrågorna varit basen för hela samarbetet. Alla sju öarna delar på möjligheterna och hoten från samma hav – Östersjön.

Sedan 1996 arbetar öarna aktivt med lobbying i Bryssel för att få en fortsatt god tilldelning av EU:s strukturfondsmedel till öarna. När den delen av arbetet inleddes var fem av öarna från EU:s medlemsländer. Från och med 1 maj 2004 är även de båda estländska öarna EU-öar.

Enligt EU:s (Eurostat) definition är inte Öland och Rügen ”riktiga öar”.
EU:s definition av en ö är: ”Ett landområde omgivet av vatten, bebott av minst 50 permanentboende människor, utan fast förbindelse i form av bro eller tunnel och med minst en kilometers avstånd till fastlandet”.

Att Öland och Rügen med sina broar till fastlandet inte är ”riktiga öar” borde avfärdas som ett dåligt Bryssel-skämt men eftersom definitionen påverkar tilldelningen av EU:s strukturfondsmedel har det tyvärr blivit en kostsam erfarenhet.