Utskriftsdatum: 26 January 2021

Förvaltningar

I Borgholms kommun finns  tre förvaltningar – kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Dessutom har det kommunala bolaget Borgholm Energi en egen administration.

I de olika förvaltningarna arbetar anställda i kommunen för att planera och genomföra det kommunens förtroendevalda fattar beslut om. Förutom aktuella lagar och förordningar är det alltså de politiska besluten som styr de anställda i förvaltningarna.