Val

Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige äger rum söndag 11 september 2022.

I Borgholms kommun kan du rösta i en av våra tre förtidsröstningslokaler eller i din vallokal på valdagen. Vilken vallokal som är din kommer stå på det röstkort som Valmyndigheten skickar ut.

När du röstar är det viktigt att du har med dig giltiga ID-handlingar. Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet och då måste den personen visa en id-handling.

Ta med dig ditt röstkort när du röstar. Om du har blivit av med ditt röstkort eller om ditt röstkort inte kommit fram så kommer du kunna skriva ut ett nytt på huvudbiblioteket i Borgholm eller på biblioteket i Löttorp.

Information om valet

Allmän information från Valmyndigheten

Förtidsröstning i Borgholms kommun

För dig som vill rösta innan den 11 september eller som inte kan rösta i din vallokal kan använda en av kommunens tre röstningslokaler för förtidsröstning. Du som är skriven i en annan kommun kan också förtidsrösta i Borgholm. Våra röstningslokaler för förtidsröstning är:

 Huvudbiblioteket i Borgholm

Måndag – tisdag: klockan 10:00-18:00.

Onsdag – fredag: klockan 10:00-16:00

Lördag: klockan 10:00-14:00

Valdagen: klockan 08:00-20:00

Biblioteket i Löttorp

Tisdag: klockan 10:00-13:00 och 16:00 -19:00

Torsdag: klockan 10:00-13:00 och 14:00 -17:00

Fredag: klockan 10:00-13:00

ICA-Byxelkrok

Måndag – fredag: klockan 09:00-18:00

Lördag: klockan 09:00-16:00

Söndag: klockan 10:00-16:00 (OBS!!! Du kan inte rösta här på valdagen den 11:e september)

Rösta på valdagen

Det finns nio valdistrikt med var sin vallokal i Borgholms kommun, och du som är röstberättigad och skriven i kommunen tillhör ett av dessa.

Vilken vallokal som är din kommer stå på det röstkort som Valmyndigheten skickar ut. Vilken som är din vallokal kan ändras mellan valen, så kontrollera vilken lokal som är din i år.

Vallokaler i Borgholms kommun

 

För dig som är bosatt i Vallokal
Alböke-Föra-Bredsättra-Löt-Egby Lötgården
Borgholm 1 norra Folkets/Föreningarnas Hus, Törnrosen
Borgholm 2 södra Viktoriaskolan, matsalen
Böda (OBS!!! Ny lokal) Gymnastiksalen Böda förskola (Ny lokal)
Gärdslösa-Långlöt-Runsten Hemgården, Långlöt
Högby Åkerboskolan, matsalen
Källa-Persnäs Källa Bygdegård
Köpingsvik Köpingsviks skola, matsalen
Räpplinge-Högsrum (OBS!!! Ny lokal) Rälla skolas matsal (Ny lokal)

Huvudbiblioteket i Borgholm kommer vara öppet på valdagen som en röstningslokal. Notera att huvudbiblioteket inte är någons vallokal och att du i första hand uppmanas rösta i den lokal som står på ditt röstkort.

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med rösten till din vallokal eller en lokal för förtidsröstning.

Du kan rösta med bud om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal. Då kan din make, maka eller sambo, dina eller din makes, makas eller sambos barn, barnbarn, föräldrar eller syskon vara bud. Om det finns någon som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård eller brukar hjälpa dig kan den personen också vara bud.

Om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt kan du också budrösta. Då kan även personalen hjälpa dig. Du som vistas utmed en lantbrevbärarlinje kan också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med ambulerande röstmottagare. Begäran om att få rösta med ambulerande röstmottagare anmäls till kommunen genom att ringa 0485-88354 eller skicka ett e-post-meddelande till val@borgholm.se. Kom ihåg att ambulerande röstmottagare är till för de som inte kan använda sig av budröstning och att de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter kan vara bud åt dig. Att rösta via ambulerande röstmottagare kan bara den som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av:

  • sjukdom,
  • ålder eller
  • funktionsnedsättning.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Läs mer om ambulerande röstmottagare