Kontakta oss

Utbildningsnämnden

Publicerat 01 oktober 2020

Utbildningsnämndens verksamhetsområde omfattar barnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola och kulturskola inom Borgholms kommun. Nämnden har det övergripande ansvaret för verksamheten, dess uppföljning och utvärdering.

Verksamheten är organiserad i självständiga enheter som har eget budgetansvar med en klar och tydlig beslutsgång. Besluten tas så nära verksamheten som möjligt.

Utbildningsnämnden består av nio ledamöter med ersättare och får enligt antaget reglemente ha öppna sammanträden. Öppna sammanträden gäller inte om sekretess råder eller vid ärende som på annat sätt bedöms nödvändigt att behandla internt.

Läs mer i utbildningsnämndens reglemente under Mer information längst ner på sidan.

Protokoll

Ledamöter

Ledamöter från 2019-01-01
1. Jeanette Sandström (S), 1:e vice ordförande
E-post: Jeanette.Sandstrom@pol.borgholm.se
2 Irene Persson (S)
Mobil: 070-301 61 44
E-post: Irene.Persson@pol.borgholm.se
3. Benny Wennberg (C), ordförande
E-post: Benny.Wennberg@pol.borgholm.se
4. Eva Wahlgren (C)
Mobil: 0703-15 11 09
E-post: Eva.Wahlgren@pol.borgholm.se
5. Lars-Erik Larsson (V)
E-post: Lars-Erik.Larsson@pol.borgholm.se
 6. Björn Andreen (M), 2:e vice ordförande
E-post:
BjornValdemar.Andreen@pol.borgholm.se
7. Anna Victor Hiort (M)
E-post: Anna.VictorHiort@pol.borgholm.se
8. Marita Krüger Que (FÖL)
E-post: Judithmarita.Krugerque@pol.borgholm.se
9. Erik Arvidsson (SD)
E-post: NilsErikMartin.Arvidsson@pol.borgholm.se

 

Hoppa till innehåll