Kontakta oss

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens verksamhetsområde omfattar barnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola och kulturskola inom Borgholms kommun. Nämnden har det övergripande ansvaret för verksamheten, dess uppföljning och utvärdering.

Verksamheten är organiserad i självständiga enheter som har eget budgetansvar med en klar och tydlig beslutsgång. Besluten tas så nära verksamheten som möjligt.

Utbildningsnämnden består av nio ledamöter med ersättare och får enligt antaget reglemente ha öppna sammanträden. Öppna sammanträden gäller inte om sekretess råder eller vid ärende som på annat sätt bedöms nödvändigt att behandla internt.

Läs mer i utbildningsnämndens reglemente under Mer information längst ner på sidan.

Protokoll

Ledamöter

Ledamöter från 2023-01-01
1. Jeanette Sandström (S), ordförande
E-post: Jeanette.Sandstrom@borgholm.se
2 Linda Hedlund (C), 1:a vice ordförande
E-post: Linda.Hedlund@borgholm.se
3. Björn Andreen (M), 2:e vice ordförande
E-post: BjornValdemar.Andreen@pol.borgholm.se
4. Martin Ottosson (V)
E-post: Martin.Ottosson@borgholm.se
5. Julius Winberg Sääf (S)
E-post: Julius.WinbergSaaf@pol.borgholm.se
 6. Marita Krüger Que (FÖL)
E-post: Marita.KrugerQue@pol.borgholm.se
7. Leif Sjöberg (S)
E-post: Leif.Sjoberg@borgholm.se
8. Erik Arvidsson (SD)
E-post: NilsErikMartin.Arvidsson@pol.borgholm.se
9. Sofie Gustafsson Fohlin (S)
E-post: Sofie.GustafssonFohlin@borgholm.se

 

Skip to content