Kontakta oss

Din hemberedskap

Publicerat 20 mars 2020

Den enskildes krisberedskap innebär att förbereda sig så långt det är möjligt för att hantera konsekvenser av samhällskriser. Det kan betyda att du ska säkrar din tillgångar på mat, vatten, värme och information.

Mental krisberedskap

Framför allt handlar den enskildes krisberedskap om en mental beredskap.

Det innebär insikt om att

  • Samhällskriser som påverkar stora delar av samhället också kan drabba dig och dina närstående.
  • Om jag förbereder mig har jag större möjlighet att påverka min egen och andras säkerhet.
  • Den viktigaste tillgången vid en samhällskris är andra människor och att vi alla måste hjälpas åt.

Förbered för en kris

En inriktning för din krishanteringsförmåga är att klara dina egna basfunktioner i upp till en vecka om det sker en omfattande samhällsstörning eller krissituation. På Öland har vi för den kommunala verksamheten beslutat om att ha en beredskap för två veckor och önskar att våra medborgare har samma ambition.

Hemberedskap

Hemberedskap är den beredskap som du kan ha i din bostad i form av till exempel mat- och vattenreserver, mediciner, husdjursmat och annat som utgår ifrån varje enskilt hushålls unika behov. Möjligheten att ta till sig information och nyheter om en pågående samhällskris ingår också i hemberedskap.

Om risker och säkerhet för dig som privatperson

Du hittar checklistor för hemberedskap och tips om vad som är bra att tänka på vid oförutsedda händelser på webbsidan Din Säkerhet:

Hoppa till innehåll