Miljö- och byggnadsnämndens protokoll

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll hittar du i plusmenyn nedan. Det här är den nämnd som har ansvar för tillstånd och tillsyn för bygg-, miljö- och alkoholärenden i vår kommun.

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi har beslutat att lägga ut protokoll för innevarande år samt två år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll som är äldre kontakta respektive förvaltning.

Ta del av miljö- och byggnadsnämndens protokoll:

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2024

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2023

Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2023-12-20

Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2023-12-20

 

Protokoll miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2023-12-06

Kallelse miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2023-12-06

 

Protokoll MBN 2023-12-05 med omedelbar justering

Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2023-12-05 med omedelbar justering

 

Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2023-11-22

Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2023-11-22

 

Protokoll miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2023-11-08

Kallelse miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2023-11-08

 

Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2023-10-25

Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2023-10-25

 

Protkokoll miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2023-10-11

Kallelse Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2023-10-11

 

Protokoll miljö- och byggnadsnämnd 2023-09-26

Kallelse extra miljö- och byggnadsnämnd 2023-09-26

 

Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2023-09-20

Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2023-09-20

 

Protokoll Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2023-09-06

Kallelse miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2023-09-06

 

Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2023-08-23

Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2023-08-23

 

Protokoll miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2023-08-09

Kallelse Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2023-08-09

 

Protokoll Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2023-07-26

Kallelse miljö- och byggnadsnämndens extra arbetsutskott 2023-07-26

 

Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2023-06-14

Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2023-06-14

 

Protokoll miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2023-05-31

Kallelse miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2023-05-31

 

Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2023-05-17

Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2023-05-17

 

Protokoll miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2023-05-04

Kallelse miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2023-05-04

 

Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2023-04-19

Protokoll miljö- och byggnadsnämnden § 69 2023-04-19

Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2023-04-19

 

Protokoll miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2023-04-05

Kallelse miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2023-04-05

 

Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2023-03-22

Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2023-03-22

 

Protokoll miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2023-03-08

Kallelse miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2023-03-08

 

Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2023-02-22

Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2023-02-22

 

Protokoll miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2023-02-08

Kallelse miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2023-02-08

 

Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2023-01-25

Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2023-01-25

 

Protokoll miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2023-01-11

Kallelse miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2023-01-11

 

Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2023-01-04

Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2023-01-04

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2022

Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2022-12-21

Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2022-12-21

Protokoll-miljo-och-byggnadsnamndens-arbetsutskott-2022-12-07

Kallelse miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-12-07

Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2022-11-23

Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2022-11-23_ uppdaterad

Protokoll miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-11-10

Kallelse miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-11-10_uppdat

Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2022-10-26

Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2022-10-26

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-10-12

Kallelse miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-10-12_uppdat

Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2022-09-21_

Kallelse till miljö- och byggnadsnämnden 2022-09-21_

Protokoll miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-09-07_w

Kallelse miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-09-07_web

Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2022-08-25

Kallelse miljö- och byggnadsnämnd 2022-08-25

Protokoll miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-08-10

Kallelse miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-08-10

Protokoll miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-07-26

Kallelse Miljö- och byggnadsnämndens extra arbetsutskott 2022-07-26 Mötet är inte öppet för allmänheten

Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2022-06-15_web

Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2022-06-15_

Protokoll Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-06-01 _

Kallelse miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-06-01 _

Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2022-05-18 web

Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2022-05-18

Protokoll miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2022-05-04_

Kallelse miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-05-04_

Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2022-04-20

Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2022-04-20 Ärende nr 9 – 22 är inte öppen för allmänheten.

Protokoll miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-04-06

Kallelse miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-04-06

Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2022-03-23

Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2022-03-23

Protokoll miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-03-09

Kallelse Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-03-09

 

Protokoll miljö- och byggnadsnämnd 2022-02-23_web

Protokoll miljö- och byggnadsnämnd 2022-02-23 §30

Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2022-02-23 Ärenden från punkt 11 – 22 är inte öppna för allmänheten

 

Protokoll miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-02-09

Kallelse miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-02-09

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-01-26_gallrat protokoll

Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2022-01-26, gallrad

 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-01-12

Kallelse miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-01-12

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2021

Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2021-12-16

Kallelse till Miljö- och byggnadsnämnden 2021-12-16

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-12-02

Kallelse miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-12-02

Protokoll Miljö- och byggnadsnämnden 2021-11-25

Protokoll miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-11-11

Protokoll Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-21

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-10-07

Protokoll Miljö-och byggnadsnämnden 2021-10-04

Protokoll Miljö-och byggnadsnämnden 2021-09-23

Protokoll miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-09-09

Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2021-08-30

Protokoll_miljö- och byggnadsnämnden_2021-08-26

Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2021-08-26

PROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-24 paragraf 152-188
PROTOKOLL miljö och byggnadsnämnden 2021-06-24  paragraf 151
Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-24

Protokoll Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-06-10

KALLELSE Miljö- och byggnadsnämnden 2021-05-20
PROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2021-05-20

PROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-05-05

KALLELSE Miljö- och byggnadsnämnden 2021-04-21
PROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2021-04-21 paragraf 93-94

PROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2021-04-21 paragraf 95-120

PROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-04-08

KALLELSE Miljö- och byggnadsnämnden 2021-03-25
PROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2021-03-25

PROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-03-11

KALLELSE Miljö- och byggnadsnämnden 2021-02-25
PROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2021-02-25

PROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-02-11

KALLELSE Miljö- och byggnadsnämnden 2021-01-28
PROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2021-01-28

KALLELSE Miljö- och byggnadsnämnden 2021-01-25
PROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden  2021-01-25

PROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-01-14