IT-nämndens protokoll

IT-nämndens protokoll hittar du i plusmenyn nedan. Det här är den nämnd som har ansvar för att tillhandahålla organisering och styrning av IT-verksamhet för ändamålsenlig IT-användning och digitalisering för verksamheterna i medlemskommunerna och dess kommunala bolag.

Ta del av IT nämndens protokoll