Kontakta oss

Offentlighet och sekretess

Sekretess och tystnadsplikt

All personal på socialförvaltningen har tystnadsplikt. De uppgifter som lämnas till oss och det vi pratar om vid möten, får inte lämnas ut till obehöriga. Uppgifter som lämnas till socialförvaltningen skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen. Vid samverkan med andra myndigheter krävs därför ett samtycke. I vissa fall kan annan lagstiftning häva socialförvaltningens sekretess.

Läs mer om offentlighets- och sekretesslagen under mer information.

Registrering av personuppgifter vid ekonomiskt bistånd

Om du ansöker om ekonomiskt bistånd registreras din ansökan i ett dataregister när ansökan kommit in till förvaltningen. Handläggaren upprättar en personakt, där din ansökan förvaras tillsammans med utredningen, beslut och de journalanteckningar som din handläggare fört under hand. När din ansökan är färdigbehandlad och du inte längre behöver ekonomiskt bistånd, avslutas ditt ärende och arkiveras.

Tänk på att du har alltid rätt att få se vad som skrivs i din personakt.

Skip to content