Brandskydd

Det finns många olika sätt att arbeta förebyggande för att undvika att en brand uppstår i ditt hus och viktiga saker att tänka på om olyckan ändå skulle vara framme. Det aktiva brandskyddet startar när en brand bryter ut, och är till exempel brandlarm, automatiska sprinklers, branddörrar och dörrstängare, nödbelysning och ventilationssystem för rök. Det passiva brandskyddet är i allmänhet inbyggt i byggnaden från början, så att den kan stå emot bränder bättre.

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Brandskyddskontroll

Anledningen till att man gör en brandskyddskontroll är att i ett tidigt skede upptäcka eventuella fel och brister i anläggningen som kan innebära risker för brand. Brandskyddskontroll ska utföra vart tredje eller vart sjätte år, beroende av hur mycket som eldas och vilken typ av eldstad det är. En värmepanna som eldas varje dag ska till exempel kontrolleras vart tredje år. Kontrollen får bara utföras av den som är utsedd av kommunen och har behörighet.

Risker

Köksbränder

Många bostadsbränder börjar i köket. En vanlig orsak är torrkokning, dvs brand i kastrull som orsakas av kvarglömd mat. Lämna därför aldrig något kokande på spisen utan uppsikt.
Om det börjar brinna i en gryta på spisen:

  • Lägg ett lock på kastrullen
  • Dra kastrullen från plattan
  • Stäng av spisen.

Släck aldrig brinnande fett med vatten! Fett och oljor kan nämligen tillsammans med hett vatten orsaka en explosion som brännskadar dig. Rengör spisfläkten regelbundet för att minska brandrisken.

Brandfarliga varor

Bensin, T-sprit, metanol, fotogen och tändvätska är mycket brandfarliga varor. De bör förvaras i sin originalförpackning på lämplig plats och oåtkomligt för barn. Förvara så liten mängd brandfarlig vara som möjligt i din bostad. I flerfamiljshus får ingen brandfarlig vara förvaras i vinds- eller källarförråd.
Använd tändvätska eller T-Gul när du ska tända grillen. Släng aldrig sprayflaskor på öppen eld. De kan explodera med kraft.

Gasol är en mycket brandfarlig gas som måste hanteras med respekt. Läckage kan orsaka både explosion och brand. Utrustning tillverkad efter 1995 måste vara ce-märkt. Om du har gasol i ditt fritidshus, din båt eller husvagn, kontrollera att kopplingar, ventiler och slangar är hela. Stäng av ventilen på gasolflaskan när gasen inte används. Om du misstänker läckage, stäng av anläggningen och vädra.

Levande ljus

Kvarglömda ljus är en vanlig orsak till bostadsbränder. Lämna därför aldrig levande ljus utan uppsikt. Använd ljusstakar av icke brännbart material och undvik att dekorera ljusstaken med ljusmanschetter, mossa eller annat lättantändligt material. Ställ tända ljus på säkert avstånd från gardiner och inredning som lätt kan ta eld. Lämna aldrig barn eller husdjur ensamma med levande ljus.

Elektriska apparater

Överhettning och elfel i elektriska apparater är en vanlig orsak till bränder i våra hem. Dra alltid ur stickkontakten till brödrost, kaffekokare och strykjärn. Stäng av TV:n med hjälp av strömbrytaren och ställ inte stearinljus, dukar eller annat brännbart material på TV:n. Placera TV, video och stereo fritt i rummet så att luftcirkulationen inte hindras.

Låt inte torktumlare, tvätt- eller diskmaskin vara igång när du lämnar hemmet eller när du lägger dig för kvällen. Torka inte kläder på el-element eller bastuaggregat. Se över dina sladdar och kontakter så att de är hela. Är det dags för en reparation eller ny elinstallation, anlita alltid en fackman. Om möjligt, dra alltid ur kontakten innan du börjar släcka en brand i elektriska apparater.

Rökning

Rökning är den vanligaste orsaken till bränder med dödlig utgång. Gaserna från pyrande textilier dödar på bara några minuter. Rök därför aldrig i sängen eller möbler med tyg och stoppning. Glöm inte att blöta innehållet i askkoppen innan du tömmer den. Observera att brandvarnare reagerar senare på glödbränder som exempelvis kan orsakas av tappade cigaretter, än flammande bränder.

Anlagd brand

Anlagd brand är en relativt vanlig brandorsak, även i bostadsområden. Genom att inte förvara brännbart material som tidningspapper och annat skräp i trapphus, källare eller liknande utrymmen kan vi hjälpas åt att ytterligare förhindra anlagda bränder. Se till att dörrarna till källare, vind och garage är låsta.

Åtgärder

Brandvarnare – en billig livförsäkring

En brandvarnare är en billig och bra livförsäkring. När det brinner är det oftast den giftiga röken som orsakar dödsfall, inte lågorna och elden. Brandvarnaren reagerar snabbt på den livsfarliga röken från de flesta typer av bränder och varnar dig i tid.
Varje hem bör ha minst en brandvarnare på varje våningsplan. En lämplig plats är mitt i taket utanför sovrummet. En brandvarnare är en mycket bra livförsäkring även i fritidshus, båtar och husvagnar.

Testa batteriet i brandvarnaren regelbundet genom att antingen trycka in testknappen eller blåsa rök från ett levande ljus mot brandvarnaren. Ta för vana att testa din brandvarnare om du varit bortrest några dagar. När batteriet börjar ta slut piper din brandvarnare.

Brandsläckare

Det är bra att ha en handbrandsläckare i hemmet för att snabbt kunna släcka mindre bränder i ditt hem. Alla i familjen bör känna till hur brandsläckaren fungerar och var den finns. En handbrandsläckare innehåller antingen vatten, skum, pulver eller kolsyra. Vi rekommenderar normalt pulversläckare till hemmen.

Tänk på att vatten och skum leder ström. En lagom storlek på släckaren är sex kilo. Släckaren bör vara certifierad av SIS eller annat SWEDAC ackrediterat certifieringsorgan.

Rädda-larma-släck

Om det börjar brinna är det viktigast att sätta dig själv och andra i säkerhet. Larma sedan räddningstjänsten genom att slå 112. Tala om vad som hänt, varifrån du ringer och vem du är. Försök om möjligt att släcka branden, men försätt inte dig eller andra i fara.

Brand i kläder

Om det börjar brinna i dina kläder, rulla runt på marken tills elden kvävs. Skydda ansiktet med dina händer.
Om det brinner i någon annans kläder, lägg personen på marken och släck elden med en filt eller liknande. Släck alltid från huvudet och neråt för att undvika lågor från att slå upp i ansiktet.

Kyl alltid brännskador och glödande kläder med kallt vatten i minst 10 minuter.

Utrymning

Alla i familjen ska veta hur man kan ta sig ut om det börjar brinna. En bra idé är att göra en utrymningsplan tillsammans. Gå igenom möjliga utrymningsvägar och utse en samlingsplats utanför huset. Öva gärna utrymningen.
Se till att trapphus och källarutrymmen inte blockeras av barnvagnar, cyklar eller andra föremål som kan försvåra en eventuell utrymning.
Vid brand stiger röken uppåt. Därför är det lättare att se och andas nere vid golvet. Kryp alltid ut ur ett brinnande eller rökfyllt rum.
Glöm inte utrymningsmöjligheterna från övervåningen, exempelvis repstegar vid fönstret!

Larma 112

När det inträffar en olycka ska du ringa larmnummer 112. Ditt samtal kopplas då till länets SOS-central som larmar ut den hjälp du behöver. Oavsett vilken telefon du ringer ifrån, slår du alltid 112 utan riktnummer. Det gäller även mobiltelefoner.

SOS-operatörens uppgift är att ta reda på vad som hänt för att kunna hjälpa dig.

Det är därför viktigt att svara SOS-operatören på följande frågor:

  • Vad har hänt?
  • Var har olyckan inträffat?
  • Vem är du och var ringer du ifrån?

SOS-operatörens frågor försenar inte den hjälp du behöver. Medan du talar med en operatör kan en annan påbörja alarmeringen genom att medlyssna samtalet.

Tänk alltid på 112 – lätt att slå!

Taxor och avgifter

Avgift för brandskyddskontroll

 

Åtgärd Avgift, inklusive moms
Grundavgift helårsbebott hus 388 kronor
Grundavgift fritidshus 662 kronor
Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal 902 kronor
Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i annan skorsten i samma byggnad 401 kronor