Valnämndens protokoll

Valnämnden administrerar allmänna val till kommun, riksdag och regionen. Ledamöterna är utsedda av kommunfullmäktige.