Utskriftsdatum: 28 January 2020

Protokoll

Nedan hittar du justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder för detta år. Tidigare protokoll finns hos respektive förvaltning.

Protokoll från år 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018 finns under respektive kategori till vänster. För att få tillgång till protokoll från tidigare år – kontakta respektive nämnds / styrelses sekreterare.

Anslagna protokoll (tid för möjligt överklagande) finns under anslagstavla högst upp på sidan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 §§ 13-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 12

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-14

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-01-08

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-01-15