Utskriftsdatum: 09 July 2020

Protokoll

Nedan hittar du justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder för detta år. Tidigare protokoll finns hos respektive förvaltning.

Protokoll från år 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018 finns under respektive kategori till vänster. För att få tillgång till protokoll från tidigare år – kontakta respektive nämnds / styrelses sekreterare.

Anslagna protokoll (tid för möjligt överklagande) finns under anslagstavla högst upp på sidan.

Kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige 2020-02-10 § 24
Kommunfullmäktige 2020-02-10 §§ 25-46
KALLELSE kommunfullmäktige 2020-02-10

Kommunfullmäktige 2020-01-20
KALLELSE kommunfullmäktige 2020-01-20

Kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen 2020-01-28
KALLELSE kommunstyrelsen 2020-01-28

Kommunstyrelsens arbetsutskott:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 §§ 13-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 12

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-14

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott:

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2020-01-27 

Miljö- och byggnadsnämnden:

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-03-13 gallrad

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-02-26
KALLELSE miljö- och byggnadsnämnden 2020-02-26

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-01-23
KALLELSE miljö- och byggnadsnämnden 2020-01-23

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-01-08

Miljö- och hållbarhetsberedningen:

Socialnämnden:

Protokoll från socialnämnden 2020-02-26
KALLELSE till socialnämnden 2020-02-26
Protokoll från SNAU 200212

Socialnämnden 2020-01-29
KALLELSE socialnämnden 2020-01-29
Socialnämndens arbetsutskott 2020-01-15

Utbildningsnämnden:

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-03-11

Utbildningsnämnden 2020-02-26
KALLESLE Utbildningsnämnden 2020-02-26

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-12

Utbildningsnämnden 2020-01-29
KALLELSE utbildningsnämnden 2020-01-29

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-01-15

Övriga kommunala råd: