Visselblåsarfunktion

Inom Borgholms kommun är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med Lantero.

Kanalen är främst avsedd att fånga upp allvarliga avvikelser från lag, uppförandekod och liknande. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner.

Vem kan använda funktionen?

De som har möjlighet att använda Borgholms kommuns visselblåsarfunktion är:

  • Alla medarbetare inom Borgholms kommun
  • Den som söker arbete hos oss
  • Den som söker eller utför volontärarbete eller praktik hos oss
  • Inhyrda arbetstagare
  • Egenföretagare som söker eller utför uppdrag hos oss
  • Personer som tidigare har tillhört någon av kategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden under tiden i verksamheten

Så gör du för att visselblåsa

Anmälan om missförhållanden går till det externa företaget, Lantero, som gör en första bedömning om ärendet är ett missförhållande enligt lagen och tar fram förslag på vidare hantering. Om det inte handlar om ett missförhållande enligt lagens mening återkopplas detta till anmälaren med information om alternativa kontaktvägar.

De anmälningar som bedöms handla om missförhållanden av allmänintresse sänds till en intern beredningsgrupp, bestående av tjänstepersoner inom kommunen, som fattar beslut om åtgärder. Länken till rapporteringssidan hittar du under Mer information nedan. Där hittar du också en utbildningsfilm om visselblåsning, vanliga frågor och svar kring att visselblåsa samt rutin för visselblåsning.

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

  • Använda en dator utanför Borgholms kommuns nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar
  • Kopiera och klistra in länken för att visselblåsa i din webbläsare
  • Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.